PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 28. 02. 2022

ŠKOLSKÝ SEMAFOR - Z M E N Y 

na základe rozhodnutia ministra školstva

 na vyučovanie je potrebné "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (samotestovanie žiakov je naďalej odporúčané, OTP režim už nie je povinný)

INDIVIDUÁLNA IZOLÁCIA sa vzťahuje iba na žiakov/učiteľov s pozitívnym výsledkom Ag samotestu alebo iným pozitívnym výsledkom testu (rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu)

OSTATNÍ ŽIACI TRIEDY ak sú bezpríznakoví naďalej navštevujú školu - nosia po dobu 10 dní rúško, dôrazne je odporúčaný respirátor FFP2

RÚŠKA - sú povinné v spoločných priestoroch (odporúčam ich nosiť na kolektívnych hodinách hudobnej náuky, výtvarnej, komornej a súborovej hre kde sa premiešavajú žiaci z viacerých základných škôl a tried)

                                                                                                                                                                                                                                       riaditeľka školy

JARNÝ KONCERT online

Milí rodičia a žiaci,

 

veríme, že Vás potešíme ďalším online JARNÝM KONCERTOM našej ZUŠ, s prácou a prezentáciou žiakov hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru.

V našej koncertnej sále plánujeme v júni triedne koncerty už aj s Vašou účasťou.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gBxAu0_ARB0

 

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok.

Kolektív ZUŠ Široké

PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 19. 01. 2022

Vážení rodičia a žiaci,

 

na základe Školského semaforu sa od 19. 01. 2022 určujú podmienky prezenčného vyučovania v ZUŠ takto:

- žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať prezenčného vyučovania v ZUŠ bez obmedzenia, avšak  s DÔRAZNE ODPORÚČANÝM OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný)

- žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať prezenčného vyučovania v ZUŠ IBA ZA PODMIENKY OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný)

Na účel testovania môže byť použitý AG samotest zo školy nie starší ako 48 hodín.

Potrebné tlačivá zasielajte cez EduPage: " Domáci AG samotest oznámenie o použití" a "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

Žiak po prekonaní COVID -19 má výnimku z testovania na 180 dní, potrebné je akurát "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", podobne ak sú žiaci očkovaní, zasielajte triednemu učiteľovi tlačivo o bezpríznakovosti.

Polročné výpisy známok budeme v tomto šk. roku zasielať elektronicky, z dôvodu mojej PN budú zasielané v neskoršom termíne. Ďakujem za pochopenie.

Polročné prázdniny budú 04. 02. 2022.

 

                                                                                                                                                     S pozdravom,

                                                                                                                                                     riaditeľka školy

PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 10. 01. 2022

Vážení rodičia a žiaci,

od pondelka 10. 01. 2022 vyučujeme v ZUŠ prezenčne vo všetkých odboroch a predmetoch podľa platných rozvrhov hodín (bez delenia v skupinách).

Riadime sa naďalej platným Školským semaforom. Žiaci majú povinnosť nosiť rúška na všetkých predmetoch (okrem vyučovacích hodín spevu, dych. nástrojov a tanca -  na chodbách sú povinní nosiť rúška).

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka je potrebné odovzdať cez EduPage triednemu učiteľovi.

Sprevádzajúce osoby nemajú vstup do budovy povolený.

Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využívať domáce Ag samotestovanie žiakov podľa Školského semafora (dvakrát do týždňa).

 

riaditeľka školy

 

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE online

Vážení rodičia, učitelia a žiaci,

z rozhodnutia ministra školstva je vyučovanie v Základných umeleckých školách od pondelka 29. novembra 2021

do 9. januára 2022 mimoriadne prerušené.

Prechádzame na DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE vo všetkých odboroch. 

Organizácia vyučovania v našej ZUŠ:

HUDOBNÁ NÁUKA - vyučovanie bude prebiehať online cez EduPage. Podľa riadneho rozvrhu hodín každý týždeň

(bez delenia v skupinách)

HUDOBNÝ NÁSTROJ A SPEV - online cez EduPage alebo po dohode s triednym učiteľom podľa riadneho rozvrhu hodín

- komorná a súborová hra sa nevyučuje

VÝTVARNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR - vyučovanie bude prebiehať online cez EduPage podľa riadneho rozvrhu hodín

TANEČNY ODBOR - online vyučovanie - informáciu poskytne p. učiteľka cez facebookovu skupinu 

VIANOČNÉ PRÁZDNINY sú od 20. decembra 2021 do 07. januára 2022 

Verím, že na dočasné dištančné vyučovanie prejdeme bez väčších problémov. Bližšie informácie v prípade potreby Vám poskytnú triedni učitelia, prípadne riaditeľka školy telefonicky 0908 261 653, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

                                                                                                        Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy

VIANOČNÝ KONCERT online

Milí rodičia a žiaci, 

 

prajeme Vám radostné Vianoce, plné oddychu a rodinnej pohody s vytúženými darčekmi pod vianočným stromčekom.

Pripájame náš umelecký darček v podobe online VIANOČNÉHO KONCERTU a prajeme Vám pekný umelecký zážitok:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ctfl8oo3kUY

 

Kolektív Základnej umeleckej školy  v Širokom

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

 

 p o s k y t u j e so súhlasom zriaďovateľa

všetkým žiakom Základnej umeleckej školy, Široké 353 z organizačných dôvodov

 

v utorok 14. 09. 2021

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

 

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy

ZÁPIS 02.09. + INFORMÁCIE

Milí rodičia a žiaci, 

zadelenie žiakov k vyučujúcim v novom šk. roku 2021/2022 bude 02. 09. 2021 v hlavnej budove v čase od 9:00 do 13:00 u triednych učiteľov /tanečný odbor - tanečná sála, výtvarný a LDO odbor - koncertná miestnosť, hudobný odbor v učebniach/

Zadelenie žiakov bude zverejnené na nástenke v ZUŠ.

Ak bude vyučujúci zadeľovať žiakov v iný deň, oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka.

Prosíme aby žiak pri nástupe priniesol vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha 2).

Rodič novoprijatých žiakov vstupuje do budovy s vyplneným Vyhlásením o bezpríznakovosti (príloha 1). Ostatní žiaci vstupujú do budovy ZUŠ bez sprievodu.

Žiak vstupuje do budovy s rúškom a dezinfikuje si ruky.

ZUŠ sa bude riadiť Školským semaforom a regionálnym COVID automatom (príloha 3,4,5).

Prezenčné vyučovanie sa bude realizovať v súlade s farbou okresu:

ZELENÁ, ORANŽOVÁ, ČERVENÁ farba - prezenčne všetky odbory

BORDOVÁ, ČIERNA farba - prezenčne individuálne vyučovanie, skupinové - dištančne.

 

Pozn.: V priebehu septembra spustíme elektronické odovzdávanie potrebných vyhlásení cez aktivované EduPage kontá rodičov. V súčasnosti overujeme e-mailové adresy zákonných zástupcov.

 

Tešíme sa na našich žiakov a veríme vo vzájomnú ústretovú komunikáciu aj v tomto školskom roku.

 

 

 

Na stránke máme 306 návštevníkov