Súťaže šk. rok 2010/2011

HUDOBNÝ ODBOR:

 

2. miesto „HNÚŠŤANSKÝ AKORD“ krajské  kolo súťaže z hudobnej náuky kat. A  

 Anna Imrichová, Dorotka Joščáková, Martin Harničár

/príprava Mgr. art. K. Nováková/

 

bronzové pásmo  Damiána Uličná „MOYZESOV SLÁVIK“  spevácka súťaž

/príprava O. Nehila, korepetícia Mgr. L. Nehilová/

 

bronzové pásmo František Čech „HUSĽOVÁ SÚŤAŽ KOŠICE“  II. kategória

/príprava Z. Huttmanová, korep. Mgr. L. Nehilová/

 

bronzové pásmo Zuzana Straková „HUSĽOVÁ SÚŤAŽ KOŠICE“  III. kategória /príprava Z. Huttmanová, korep. Mgr. L.  Nehilová/

 

bronzové pásmo flautové duo – Magdalénka Kondisová, Eva Kollárová súťažná prehliadka „GELNICKÝ KĽÚČ“

/príprava Mgr. art. K. Nováková, korep. J. Milčáková/

 

bronzové pásmo akordeónové trio Anna Imrichová, Ondrej Juhás, Dorotka Joščáková – súťažná prehliadka „GELNICKÝ KĽÚČ“

/príprava J. Ondášová/

 

účasť „AKORDEÓNOVÁ SÚŤAŽ GIRALTOVCE“– Dorotka Joščáková, Ondrej Juhás

/príprava J. Ondášová/

 

účasť - „SLÁVIK SLOVENSKA 2011“ okresné kolo – Zuzana Triščíková, Benjamín Petruška 

/príprava  Z. Huttmanová/

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

 

„VESMÍR OČAMI DETÍ“ ocenená práca v okresnom kole výtvarnej súťaže Adriána Novotná

 

„EURÓPA V ŠKOLE“ ocenené práce: Adriana Novotná, Valentína Lešková

 

„STROMY V JESENI“ súťaž CVČ Široké diplom: Kristína Gregová, Valentína Lešková, Barbora Svatová

 

„VIANOČNÁ POHĽADNICA“ súťaž CVČ Široké diplom: Petra Adamkovičová,

Kristína Gregová, Alena Cmorejová, Valentína Lešková, Samuel Varga, Bianka Baranová, Denisa Balogová, Barbora Svatová

 

„ZIMNÉ ŠPORTY“ súťaž CVČ Široké diplom: Adriana Novotná, Alena Cmorejová,

Samuel Varga, Petra  Adamkovičová, Bianka Baranová

 

„VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO“ súťaž CVČ Široké diplom: Samuel Varga, Denisa

Balogová, Ján Jenča

 

„ISKRA POSOL PLAMEŇA“ CVČ Prešov: Alenka Cmorejová, Valentína Lešková, Adriana Novotná

/príprava PaedDr. P. Mastiľák/

 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

 

3. miesto Victoria Mária Širocká „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“ okresné kolo Prešov  I.

kategória

 

„DNI S TÁLIOU“ diplom za autorské divadlo udelený uč. Mgr. L. Bavolárovej

 

„DNI S TÁLIOU“ diplom za úspešné vystúpenie získali (predstavenie: „Strigy“) Patrícia Novotná,  Patrícia Čechová, Martin Straka, Alica Mariňáková, Victoria Mária Širocká, 

 

„DNI S TÁLIOU“ diplom za úspešné vystúpenie (predstavenie: „Duchovia“) získali Zuzana Balogová, Mária Mihoková, Sabína Samseliová, Alica Mariňáková, Victoria Maria Širocká

/príprava Mgr. L. Bavolárová/

Na stránke máme 113 návštevníkov