ŠKOLSKÝ SEMAFOR - Z M E N Y 

na základe rozhodnutia ministra školstva

 na vyučovanie je potrebné "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (samotestovanie žiakov je naďalej odporúčané, OTP režim už nie je povinný)

INDIVIDUÁLNA IZOLÁCIA sa vzťahuje iba na žiakov/učiteľov s pozitívnym výsledkom Ag samotestu alebo iným pozitívnym výsledkom testu (rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu)

OSTATNÍ ŽIACI TRIEDY ak sú bezpríznakoví naďalej navštevujú školu - nosia po dobu 10 dní rúško, dôrazne je odporúčaný respirátor FFP2

RÚŠKA - sú povinné v spoločných priestoroch (odporúčam ich nosiť na kolektívnych hodinách hudobnej náuky, výtvarnej, komornej a súborovej hre kde sa premiešavajú žiaci z viacerých základných škôl a tried)

                                                                                                                                                                                                                                       riaditeľka školy

Na stránke máme 98 návštevníkov