Vážení rodičia a žiaci,

 

na základe Školského semaforu sa od 19. 01. 2022 určujú podmienky prezenčného vyučovania v ZUŠ takto:

- žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať prezenčného vyučovania v ZUŠ bez obmedzenia, avšak  s DÔRAZNE ODPORÚČANÝM OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný)

- žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať prezenčného vyučovania v ZUŠ IBA ZA PODMIENKY OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný)

Na účel testovania môže byť použitý AG samotest zo školy nie starší ako 48 hodín.

Potrebné tlačivá zasielajte cez EduPage: " Domáci AG samotest oznámenie o použití" a "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

Žiak po prekonaní COVID -19 má výnimku z testovania na 180 dní, potrebné je akurát "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", podobne ak sú žiaci očkovaní, zasielajte triednemu učiteľovi tlačivo o bezpríznakovosti.

Polročné výpisy známok budeme v tomto šk. roku zasielať elektronicky, z dôvodu mojej PN budú zasielané v neskoršom termíne. Ďakujem za pochopenie.

Polročné prázdniny budú 04. 02. 2022.

 

                                                                                                                                                     S pozdravom,

                                                                                                                                                     riaditeľka školy

Na stránke máme 74 návštevníkov