Súťaže šk. rok 2012/2013

HUDOBNÝ ODBOR:

 

2. miesto „HNÚŠŤANSKÝ AKORD“ krajské  kolo súťaže z hudobnej náuky kat. B    Anna Imrichová, Dorotka Joščáková, Martin Harničár

/príprava Mgr. K. Jurčišinová/

 

účasť „HNÚŠŤANSKÝ AKORD“ krajské kolo súťaže z hudobnej náuky kat. A   Melánia Tkáčová, Marek Vihonský, Magdalénka Kondisová

/príprava Mgr. K. Jurčišinová/

 

zlaté pásmo - Karin Juščákovásúťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje Košice 

/príprava Z. Huttmanová, korepetícia Mgr. L. Nehilová/

 

strieborné pásmo Zuzana Triščíkovásúťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje Košice 

/príprava Z. Huttmanová, korepetícia Mgr. L. Nehilová/

 

bronzové  pásmo František Čech súťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje Košice 

/príprava Z. Huttmanová, korepetícia Mgr. L. Nehilová/

 

cena riaditeľaSilvia Mária Ondriová regionálna klavírna súťažná prehliadka v sólovej hre na klavíri - Stropkovská klavírna jar

/príprava Mgr. I. Hviščová/

 

zlaté pásmoSimona Michaliková – Moyzesov slávik – spevácka súťaž Prešov

/príprava O. Nehila, korepetícia Mgr. L. Nehilová/

 

1.miesto Zuzana Straková Slávik Slovenska okresné kolo III. kategória- spev ľud. piesní, hudobný sprievod ĽH Širočan

/príprava Z. Huttmanová, Mgr. L. Nehilová/

 

účasť Zuzana Straková Slávik Slovenska krajské kolo III. kategória- spev ľud. piesní, hudobný sprievod ĽH Širočan

/príprava Z. Huttmanová, Mgr. L. Nehilová/

 

1.miesto Karin Juščáková Slávik Slovenska okresné kolo I. kategória- spev ľud. piesní, hudobný sprievod ĽH Širočan

/príprava Z. Huttmanová, Mgr. L. Nehilová/

 

2.miesto Karin Juščáková Slávik Slovenska krajské kolo I. kategória- spev ľud. piesní, hudobný sprievod ĽH Širočan

/príprava Z. Huttmanová, Mgr. L. Nehilová/

 

3.miesto Zuzana TriščíkováSlávik Slovenska okresné kolo II. kategória- spev ľud. piesní, hudobný sprievod ĽH Širočan

/príprava Z. Huttmanová, Mgr. L. Nehilová/

 

zlaté pásmo komorný súbor STRINGS - "Gelnický kľúč" festival komornej hudby

/príprava Z. Huttmanová/

 

strieborne pásmo Akordeónové duo Dorotka Joščáková a Ondrej Juhás – „Gelnický kľúč“ festival komornej hudby

/príprava J. Ondášová/

 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

 

2.miesto Victoria Mária Širocká „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“ regionálna súťaž Prešov II. kategória

/príprava Mgr. L. Turčoková/

 

diplom za úspešné vystúpenie – Prebudená jeseň – regionálna prehliadka programov klubu dôchodcov a denných centier – divadelný súbor členov štúdia pre dospelých

/príprava Mgr. L. Turčoková/

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

 

účasť- Patrícia Čechovánázov práce Antika , Erika Smolková- názov práce Celebrity súťaž Astra talent

/príprava Mgr. V. Fedorčáková/

 

účasť -žiaci – PŠ , 1.roč. , 2 roč. , 3.roč ,4 . a 6. roč. Novoročenky 2013 (15. ročník bienále detskej výtvarnej súťaže)

/príprava Mgr. V. Fedorčáková/

 

účasť -  Ján Jenča  – kópia maľby P. Picassa Ani vlastná mater by ho...( Nitrianska lutna 2012 –celoslovenská súťaž)

/príprava Mgr. V. Fedorčáková/

 

účasť Natália Ščerbáková, Lukáš Pavlík, Daniel Cicoň, Jakub Imrich  súťaž Slovensko, krajina v srdci Európy“ (5.ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže)

/príprava Mgr. V. Fedorčáková/

Na stránke máme 77 návštevníkov