Milí rodičia a žiaci, 

zadelenie žiakov k vyučujúcim v novom šk. roku 2021/2022 bude 02. 09. 2021 v hlavnej budove v čase od 9:00 do 13:00 u triednych učiteľov /tanečný odbor - tanečná sála, výtvarný a LDO odbor - koncertná miestnosť, hudobný odbor v učebniach/

Zadelenie žiakov bude zverejnené na nástenke v ZUŠ.

Ak bude vyučujúci zadeľovať žiakov v iný deň, oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka.

Prosíme aby žiak pri nástupe priniesol vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha 2).

Rodič novoprijatých žiakov vstupuje do budovy s vyplneným Vyhlásením o bezpríznakovosti (príloha 1). Ostatní žiaci vstupujú do budovy ZUŠ bez sprievodu.

Žiak vstupuje do budovy s rúškom a dezinfikuje si ruky.

ZUŠ sa bude riadiť Školským semaforom a regionálnym COVID automatom (príloha 3,4,5).

Prezenčné vyučovanie sa bude realizovať v súlade s farbou okresu:

ZELENÁ, ORANŽOVÁ, ČERVENÁ farba - prezenčne všetky odbory

BORDOVÁ, ČIERNA farba - prezenčne individuálne vyučovanie, skupinové - dištančne.

 

Pozn.: V priebehu septembra spustíme elektronické odovzdávanie potrebných vyhlásení cez aktivované EduPage kontá rodičov. V súčasnosti overujeme e-mailové adresy zákonných zástupcov.

 

Tešíme sa na našich žiakov a veríme vo vzájomnú ústretovú komunikáciu aj v tomto školskom roku.

 

 

 

Na stránke máme 22 návštevníkov