Vážení rodičia a žiaci,

od pondelka 10. 01. 2022 vyučujeme v ZUŠ prezenčne vo všetkých odboroch a predmetoch podľa platných rozvrhov hodín (bez delenia v skupinách).

Riadime sa naďalej platným Školským semaforom. Žiaci majú povinnosť nosiť rúška na všetkých predmetoch (okrem vyučovacích hodín spevu, dych. nástrojov a tanca -  na chodbách sú povinní nosiť rúška).

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka je potrebné odovzdať cez EduPage triednemu učiteľovi.

Sprevádzajúce osoby nemajú vstup do budovy povolený.

Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využívať domáce Ag samotestovanie žiakov podľa Školského semafora (dvakrát do týždňa).

 

riaditeľka školy

 

Na stránke máme 91 návštevníkov