Súťaže šk. rok 2011/2012

HUDOBNÝ ODBOR:

 

1. miesto „HNÚŠŤANSKÝ AKORD“ krajské  kolo súťaže z hudobnej náuky kat. A    Anna Imrichová, Richard Michalik, Martin Harničár

/príprava Mgr. art. K. Nováková/

 

3.miesto „HNÚŠŤANSKÝ AKORD“ celoslovenské  kolo súťaže z hudobnej náuky kat. A  

 Anna Imrichová, Richard Michalik, Martin Harničár

/príprava Mgr. art. K. Nováková/

 

3.miesto Zuzana Triščíková VII. ročníkhusľovej súťaže v Brezne I.- A kategória

/príprava Z. Huttmanová, korepetícia J. Milčáková/

 

Cena poroty František ČechVII. ročníkhusľovej súťaže v Brezne I.- A kategória

/príprava Z. Huttmanová, korepetícia J. Milčáková/

 

3.miesto Tomáš Michalík Gitarový festival Giraltovce I. kategória /príprava Mgr. art. P. Frištyk/

 

2.miesto Zuzana Straková Slávik Slovenska okresné kolo III. kategória- spev ľud. piesní

/príprava Z. Huttmanová/

 

2.miesto Zuzana Triščíková Slávik Slovenska okresné kolo I. kategória – spev ľud. piesní

/príprava Z. Huttmanová/

 

strieborne pásmo Akordeónové duo Dorotka Joščáková a Ondrej Juhás – „Gelnický kľúč“ festival komornej hudby

/príprava J. Ondášová/

 

„Šikovný muzikant“ – školská súťaž pre žiakov hudobného odboru

 

„Zuškárski pátrači“ – 1. ročníkinternetovej súťaže

 

 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

 

2.miesto Victoria Mária Širocká „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“ regionálna súťaž Prešov 

II. kategória

/príprava Mgr. L. Bavolárová/

 

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

        -     Mandala súťaž – vyhodnotenie v októbri 2012

Na stránke máme 143 návštevníkov