Súťaže šk. rok 2009/2010

 

 

Hudobný odbor:

 

 

            1. miesto          

Zuzana StrakováSlávik Slovenska“ – okresné kolo súťaže 

 

                  

v interpretácií ľudových piesní – II. kategória  /príprava uč. Z. Huttmanová/

 

            zlaté pásmo 

Noema Dúbravská Východoslovenská súťažná prehliadka

v hre na keyboarde v Prešove – II. kategória

 

                  

/príprava Mgr. L. Nehilová/

 

       strieborné pásmo

Dajana Kacvinská - Východoslovenská súťažná prehliadka v hre na keyboarde v Prešove – II. kategória

 

                  

/príprava uč. J. Milčáková/

 

strieborné pásmo

akordeónové trio – Anna Imrichová, Ondrej Juhás, Dorotka 

 

                  

Joščáková – „Gelnický kľúč“ – festival komornej hudby 

 

                  

kategória A 1

 

                  

/príprava uč. J. Ondášová/

 

bronzové pásmo

Damiána Uličná súťažná prehliadka v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ Východoslovenského regiónu

B kategória

 

 

/príprava uč. O. Nehila, korepetícia Mgr. L. Nehilová/

 

bronzové pásmo

Viktória Ondriová krajská súťažná prehliadka v hre na

klavíri v Spišskej Novej Vsi – II. kategória

 

 

Výtvarný odbor:

/príprava uč. J. Milčáková/

 

„Európa v škole“

 

Andrea Kovaľová - cena v okresnom kole a postup do 

 

 

                  

 

celoslovenského kola – ABC Prešov 3. kategória

 

„Európa v škole“

 

Adriana Novotná diplom a cena v okresnom kole

 

                  

 

ABC Prešov

 

„Európa v škole“

 

Denisa Veseleňáková – diplom a cena v okresnom kole

 

                  

 

ABC Prešov                 

 

      „Vesmír očami detí“

Ján Jenča – najlepšie ocenená práca –  Hvezdáreň a planetárium v Prešove 4. kategória   

 

     „Vesmír očami detí“

Anna Bianka Baranová – diplomHvezdáreň

a planetárium v Prešove 4. kategória

 

     „Vesmír očami detí“

Valentína Lešková – najlepšie ocenená práca – Hvezdáreň a planetárium v Prešove 5. kat.

 

     „Vesmír očami detí“

Adriána Novotná –najlepšie ocenená práca -5. kat.

 

          3. miesto                     

Alenka Cmorejová – súťaž okresného výboru 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany a okr. riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov- 1. kategória

 

         1. miesto                      

Adriana Novotná - súťaž okresného výboru 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany a okr. riad. Hasičského a záchranného zboru Prešov- 3. kategória

 

      „Jesenná príroda“

Petra Adamkovičová, Valentína Lešková – ocenené

práce – CVČ Široké

            „Zimné športy“                       Denisa Balogová, Samuel Varga, Barbora Svatová,

                                                          Adriana Novotná, Valentína  Lešková, Anna Petrušková – 

                                                           diplom za účasť – CVČ Široké

     „Veľkonočná kraslica“                  Ján Jenča, Valentína Lešková, Barbora Svatová, Anna Bianka

                                                         Baranová, Denisa Balogová, Petra Adamkovičová, Adriana

                                                         Novotná – diplom za účasť CVČ Široké                  

                                                                /príprava PaedDr. Peter Mastiľák/

 

Literárno-dramatický odbor

    „Dni s Táliou“                      diplom za štýlovú čistotu - regionálna prehliadka divadelných

                                               súborov v Prešove – Patrícia Novotná, Patrícia Čechová, Martin 

                                               Straka,Alica Mariňáková, Soňa Čechová, Victoria Mária Širocká.

/príprava Mgr. L. Bavolárová/

Na stránke máme 130 návštevníkov