ZUŠ Široké

Široké 353, 082 37
Tel: 051/ 7 911 266, 051/ 7 911 102
Fax: 051/7 911 266

Základná umelecká škola - obec Široké

„UMENIE NÁS SPÁJA“

ZUŠ vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov škôl a stáva sa tak významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom.

Vychádzajúc z názvu Školského vzdelávacieho programu  ZUŠ Široké „ Umenie nás spája“, hlavným cieľom našej školy je na pevných umeleckých základoch budovať v žiakoch zmysel pre spoločnú umeleckú tvorivosť, spoluprácu, vzájomný rešpekt a dôveru.