V sobotu 26. 10. 2013 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Širokom konal slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku samostatnej ZUŠ v Širokom. Súčasťou koncertu bolo odhalenie LOGA školy, ktorého autorkou je Mgr. Veronika Fedorčáková pedagóg výtvarného odboru. Pozvanie prijal aj pán Ján Saloka - bývalý riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa v Prešove a zakladateľ vtedajšej pobočky ZUŠ v Širokom, pani Anna Biros sprostredkovateľka kontaktu s americkými Slovákmi, riaditelia okolitých ZUŠ, Rodičovská rada, Rada školy, bývalí absolventi a učitelia, starosta obce, zamestnanci Obecného úradu

 v Širokom a ostatní pozvaní hostia. Pre všetkých zúčastnených to bol pekný umelecký zážitok.
Foto Martin Magda sr.

fotogaléria

 

Na stránke máme 281 návštevníkov