Riaditeľka ZUŠ v Širokom oznamuje, že zadelenie žiakov k vyučujúcim

v novom šk. roku 2015/2016

bude prebiehať 02. 09. 2015 v čase od 9:00 do 13:30.

Zoznamy budú vyvesené na nástenke v priestoroch ZUŠ.

 

TEŠÍME SA NA VÁS!

Na stránke máme 436 návštevníkov