Ľudová hudba Širočan

Ľudová hudba Širočan

Bola založená v roku 2004. Prezentuje najmä folklór spišsko – šarišského regiónu. Účinkujú v ňom žiaci  husľovej triedy. Širočan  sprevádza súťažiacich v speve ľudových piesní Slávik Slovenska na okresnom, ale aj krajskom kole. Pravidelne účinkuje na koncertoch a podujatiach organizovaných školou. Zakladateľkou a vedúcou hudby je zástupkyňa školy Zlatica Huttmanová, DiS. art.

Na stránke máme 297 návštevníkov