Komorný súbor Strings

Komorný súbor Strings

Bolo založené v septembri 2011. Venuje sa komornej tvorbe a cover verziám populárnej hudby súčasných interprétov. Účinkujú v ňom všetci žiaci husľovej triedy od 3. ročníka 1. časti základného štúdia.  Okrem účinkovania na verejných koncertoch sa zúčastňujú súťažných prehliadok komornej hudby  v Gelnici a Brezne. Zakladateľkou a vedúcou hudby je zástupkyňa školy Zlatica Huttmanová, DiS. art..
Odnožou súboru je husľové TRIO A-STRINGS zložené z najzručnejších žiakov triedy. Trio získalo v šk. roku 2015/2016 cenu riaditeľky festivalu komorných zoskupení Gelnický kľúč.

Na stránke máme 484 návštevníkov