Divadelný súbor

Divadelný súbor

Bol založený v septembri 2011. Jeho členmi sú Širočania navštevujúci literárno – dramatický odbor štúdia pre dospelých. Verejnosti sa predstavili svojim premiérovým vystúpením - Rysavá jalovica. Od vzniku súboru majú za sebou už viacero vystúpení v obci ale aj regionálne prehliadky.  Súbor pracuje pod vedením Mgr. Petry Kortvélyessyovej, DiS. art.

Na stránke máme 252 návštevníkov