Big beatová kapela

Big beatová kapela

Bola založená v septembri 2012. Členmi kapely sú žiaci ZUŠ. Prvotným zámerom ich vzniku bolo obohatiť repertoár vystúpení ZUŠ o big beatové a rockové rytmy. Vedúcim zoskupenia je učiteľ hry na bicie Pavol Balčák.

Na stránke máme 325 návštevníkov