Naši žiaci spevom a tanečným vystúpením

prispeli  k obohateniu programu na Fašiangovej zábave ZŠ Široké v sobotu 25. 01. 2020.

Potešil ich obrovský potlesk  aj sladká odmena :)

Žiakov pripravili uč. M. Klčová a O. Nehila.

 

Na stránke máme 112 návštevníkov