Záverečný letný koncert v malej sále školy 2017

20. júna 2017 sme v malej koncertnej sále v priestoroch našej školy zrealizovali posledný koncert v tomto školskom roku. Venovali sme ho prevažne klasickej hudbe. Vypočuli sme si svetoznámych autorov v podaní našich šikovných žiakov. Veríme, že sme rodičom a ostatným priaznivcom hudby spríjemnili utorkové popoludnie a tešíme sa na ďalšie stretnutia s umením v novom školskom roku.

 

Zlatica Huttmanová, DiS. art., riaditeľka školy

 

fotogaléria

Záverečný verejný koncert - veľká sála OcÚ, jún 2017

Končí sa školský rok, pomaly začínajú letné prázdniny a tak naši výtvarníci vyzdobili sálu kultúrneho domu v Širokom dovolenkovými plážovými kulisami. Záverečný verejný koncert v utorok 13. júna 2017 sme venovali rôznym žánrom a hudobným štýlom, predstavili sme to najlepšie, čo sme sa v druhom polroku naučili. Hudobníci, tanečníci, herci či výtvarníci, všetci prispeli svojou troškou. Všetkým účinkujúcim aj divákom - rodičom, starým rodičom či priateľom našej školy ďakujeme za priazeň a veríme, že sme im utorkové popoludnie spríjemnili. 

 

fotogaléria

Koncert pre Materskú škôlku 2017

V utorok 13. júna sme už tradične privítali v našej ZUŠke kamarátov z materskej škôlky spolu so svojimi učiteľkami a pani riaditeľkou. Pripravili sme pre nich rozprávočku o zvieratkách a predstavili sme im všetky hudobné nástroje, ktoré u nás vyučujeme. Detičkám aj učiteľkám so škôlky ďakujeme, že prijali naše pozvanie a tešíme sa znovu o rok.

 

fotogaléria

Koncert žiakov 4. ročníka prvej časti šk. rok 2016/2017

Vo štvrtok 8. júna sme v koncertnej sále našej školy pripravili pre rodičov žiakov 4. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia záverečný koncert. Deti spoločne so svojimi učiteľmi predstavili svojim rodičom malú ukážku toho, čo sa u nás za 4 roky naučili, predviedli sa hrou na hudobné nástroje, spevom, tancom, výtvarnými prácami a tiež hereckým predstavením. Veríme, že sme rodičom pripravili príjemné popoludnie v kruhu umenia. Všetkým, ktorí naš pozvanie prijali ďakujeme. 

 

fotogaléria

Absolventský koncert - FOTO

V utorok 6.júna 2017 absolventi hudobného, tanečného, literárno-dramatického a výtvarného odboru pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a pod odborným dohľadom svojich pedagógov absolventský koncert. Strávili sme spolu príjemné popoludnie naplnené krásnymi hudobnými tónmi, temperamentnými krokmi, hĺbavým slovom a to všetko pod hrou  farebných výtvarných prác.

Všetkým, ktorí prijali pozvanie na absolventský koncert našich žiakov a spoločne pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru srdečne ďakujeme. 

 

Fotogaléria

9. ročník školskej súťaže "Šikovný hudobník a výtvarník 2017"

V pondelok 5. júna si najšikovnejší žiaci našej školy zmerali svoje sily v hre na hudobný nástroj už v 9. ročníku školskej súťaže "Šikovný hudobníK" Žiaci boli podľa veku rozdelení do štyroch kategórií. v prvej súťažili 8 žiaci, v druhej 5 žiaci, v tretej 1 žiak a v štvrtej 2 žiaci. Účasť bola menšia ako po iné roky, ale výkony boli naozaj na úrovni. Všetci boli ocenení a výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

V tomto školskom roku opätovne súťažili aj žiaci výtvarného odboru ako "Šikovný výtvarník". Sily si merali v dvoch kategóriách, priestorové a plošné práce. Výsledky sú tiež v prílohe.

 

Zlatica Huttmanová, DiS. art., riaditeľka školy

 

fotogaléria

Turíčny jarmok v partnerskej obci Slovenská Ľupča

V sobotu 3. júna 2017 sme si užili celodenný výlet v partnerskej obci Slovenská Ľupča. Konal sa tam už tradičný Turíčny jarmok. Boli sme vyslaní starostom obce Široké, aby sme reprezentovali našu obec. Myslím, že sa nám to podarilo naozaj dôstojne. Program sme zostavili spoločne - tanečný odbor - folklórne tance pod vedením p. učiteľa M. Mazura a Ľudová hudba Širočan pod vedením p. riad. Z. Huttmanovej. Vystúpenie nám dopadlo naozaj na výbornú a celou cestou domov sme si v autobuse užívali skvelú atmosféru.

 

fotogaléria

Deň Matiek 2017

V nedeľu 14.mája 2017 popoludní  naša obec v spolupráci s materskou, základnou a Základnou umeleckou školou v Širokom pripravili pre všetky mamičky, staré mamičky pekný kultúrny program. Sálu nám vyzdobili žiaci zo ZUŠky spolu s pani učiteľkou Mgr. Veronikou Fedorčákovou, programom nás sprevádzali žiačky Literárno-dramatického odboru našej školy. 

Publikum bolo skvelé, účasť hojná. Pán starosta zároveň vyhodnotil výtvarnú súťaž, ktorá bola vyhlásená pre všetky deti obce. Zúčastnili sa jej aj deti výtvarného odboru našej ZUŠky. Výhercom srdečne blahoželáme. 

                                                                    fotogaléria

Na stránke máme 22 návštevníkov

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets