SKUPINOVÉ VYUČOVANIE - prerušenie

Vážení rodičia a žiaci, do platnosti vstupuje

 

ROZHODNUTIE MINISTRA O OPATRENIACH PRE ŠKOLY 

 s účinnosťou od pondelka 12. 10. 2020 do odvolania, v ktorom rozhodol takto: 

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách 

t. j. vo VÝTVARNOM, TANEČNOM, LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE,

v predmete HUDOBNÁ NÁUKA, KOMORNÁ A SÚBOROVÁ HRA

 

O spôsobe dištančného vyučovania v kolektívnych odboroch vás budú informovať vyučujúci. 

Výtvarný odbor - aktuálne informácie pre žiakov budú priebežne zverejnené na  https://vytvarnyodborzus.webnode.sk/ mailový kontakt uč. Fuchsová: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Hudobná náuka - úlohy budú zadané tento týždeň cez triednych učiteľov na nástroji, od 20. 10. je plánované online vyučovanie, mailový kontakt uč. Straková: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vyučovanie v hudobnom obore - bude prebiehať u žiakov ktorí majú v ZŠ alebo SŠ prerušené vyučovanie z dôvodu COVID-19 DIŠTANČNE.

 

Mgr. Lenka Nehilová, riaditeľka školy

 

ZELENÁ FÁZA v ZUŠ

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

U niektorých učiteľov sme tento týždeň z preventívnych dôvodov zvolili dištančný spôsob vyučovania. V tanečnom odbore sa tento týždeň nevyučuje - čerpanie dovolenky.

ZUŠ je k dnešnému dňu 08. 10. 2020 stále v ZELENEJ FÁZE - nie je potvrdený žiadny prípad ochorenia na COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca.

 

 

UPOZORNENIE!

Ak žiaci navštevujú základnú alebo strednú školu, ktorá ma pre COVID-19 prerušené vyučovanie, nesmú navštevovať vyučovanie v ZUŠ.

 

Mgr. Lenka Nehilová, riaditeľka školy

VYUČOVANIE V JÚNI

Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujem, že v júni 2020 sa v Základnej umeleckej škole

vyučovanie NEOBNOVUJE. 

Vyučovací proces bude aj v júni prebiehať dištančne - online. 

 

Od 15. júna 2020 je možnosť konzultačnej vyučovacej hodiny na báze dobrovoľnosti aj pre žiakov výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru (vekovo 1. -5. roč. ZŠ).

Žiakom hudobného odboru (vekovo 1. - 5. roč. ZŠ), ktorých zákonní zástupcovia v prieskume prejavili záujem o prezenčnú formu vyučovania, ponúkame od 08. 06. 2020 v  prípade záujmu možnosť individuálnej konzultačné vyučovacie hodiny s učiteľom v priestoroch školy.

Rodič môže kontaktovať triedneho učiteľa a dohodnúť individuálnu konzultačnú hodinu žiaka v priestoroch školy, za splnenia podmienok.

Podmienky:

 ♦ Do budovy bude povolený vstup žiakovi iba - s vypísaným vyhlásením o bezinfekčnosti (tlačivo v prílohe), a v čase, ktorý sa vopred dohodne .

♦  Žiak vstupuje do priestorov školy s rúškom a  vydenzifikuje si ruky.

♦  Rodičia nemôžu vstupovať do priestorov školy. 

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (vyhlásenie žiak.doc)vyhlásenie žiak.doc31 kB

ROZHODNUTIE MINISTRA

Vážení rodičia,

na základe aktualizovaného Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu zo dňa 28. 05. 2020 (doplnené o ZUŠ), s účinnosťou od 01. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom.

Organizačne nebolo vydané usmernenie pre ZUŠ  - 30. 05. 2020 bola k rozhodnutiu doplnená informácia, že sa má postupovať primerane podľa pokynov ZŠ ( žiaci vo veku 1. - 5. roč. v ZŠ).

 

Triedni učitelia (ak nepatria do rizikovej skupiny) v dňoch 01. a 02. júna zisťujú záujem o prezenčné individuálne vyučovanie v našej ZUŠ, ktoré bude podkladom pre rozhodnutie zriaďovateľa o forme vyučovania v našej ZUŠ v júni 2020.

 

 

Mgr. Lenka Nehilová, DiS art., riaditeľka školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie-MS-SR.pdf)Rozhodnutie-MS-SR.pdf290 kB

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2020/2021

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne od 24. augusta do 10. septembra 2020 na základe rozhodnutia ministra školstva. Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.

 

PRIHLÁŠKU s vyplnenými údajmi posielajte do 30. júna 2020

/e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu: ZUŠ, Široké 353, 082 37 Široké/

 

Bližšie informácie o odboroch, veku prijatia dieťaťa do ZUŠ a prihlášku nájdete v prílohách.

 

 PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa budú konať 24. augusta 2020

od 12:00 do 17:00 v priestoroch školy.

 

V prípade nejasností kontaktný e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , tel. 0908 261 653 riaditeľka.

 

TEŠÍME SA NA VÁS smile

ONLINE VYUČOVANIE

Vážení rodičia a žiaci,

 opatrenie MŠVVaŠ  SR zo dňa 24. 03. 2020

 v školách sa prerušuje vyučovanie až do odvolania.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

 

V našej ZUŠ diaľkové-dištančné vyučovanie a zadávanie úloh sa realizuje takto:

HUDOBNÝ ODBOR: telefonicky, mailom, online vyučovaním, zasielaním zvukových a video záznamov žiakov s naštudovanou skladbou a pod.- formu a ich kombináciu si volí každý vyučujúci individuálne

 

TANEČNÝ ODBOR: facebook -  inštruktážne videá pre žiakov vytvárané p. učiteľkou  podľa ročníkov,

projekt - nácvik a zaslanie vlastnej choreografie žiaka podľa zadania

 

VÝTVARNÝ ODBOR: pracovná web stránka vytvorená p. učiteľkou https://vytvarnyodborzus.webnode.sk, mailový kontakt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:  mailová komunikácia, umelecké texty, rozprávky, videá a pod.

 

 Verím, že aj v tejto situácii bude vzájomná komunikácia  ústretová a vyučovanie kreatívne.

 

Mgr. Lenka Nehilová, riaditeľka školy

Na stránke máme 80 návštevníkov