O ZLATEJ RYBKE

Divadlo Portál  rozprávkou "O zlatej rybke" sa nám predstavilo vo štvrtok 21.11. 2019 

v našej koncertnej sále. Veľa sme sa nasmiali, ale aj poučili.

Deti odmenili hercov obrovským potleskom a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

foto v galérii

SENIORPÁRTY 6. ročník

6. ročník SENIORPÁRTY usporiadalo vedenie obce Široké v utorok 12. 11. 2019.

K slávnostnej atmosfére svojou hrou a spevom prispeli aj žiaci ZUŠ. ĽH Širočan: Tamara Straková, Bernadeta Pacovská, Adela Magdová, Vanda Sirovičová, Eliška Žembová - husle, Frederik Bartoš - akordeón.

Žiakov pripravila uč. Z. Huttmanová.

foto v galérii

 

KONCERT PRE ŽIAKOV MŠ A ZŠ

Blíži sa záver školského roka a tak sme opäť v našej ZUŠ privítali kamarátov z MŠ a ZŠ v Širokom spolu s ich učiteľmi. Na koncerte sme im predstavili hru na klavíri, zobcovej a priečnej flaute, husliach, akordeóne, gitare, spev, množstvo pekných výtvarných prác, ale aj Ezopovu bájku "O myške" žiakov literárno-dramatického odboru.

Už sa na vás tešíme nabudúce milí kamaráti!wink

foto v galérii

KONCERT 15. VÝROČIE ZUŠ ŠIROKÉ

15 rokov Základnej umeleckej školy  v Širokom sme oslávili koncertom, za účasti domáceho publika a hostí.

Na koncerte účinkovali terajší žiaci a učitelia, absolventi našej ZUŠ pokračujúci v štúdiu na konzervatóriách.

Hudba, umelecké slovo, spev, tanec, výtvarné umenie..

Kvalitu odprezentovaných umeleckých čísel publikum ocenilo hlasným potleskom.

ĎAKUJEME!

Vaše ohlasy a vďačnosť z videného, počutého a zažitého je pre nás povzbudením do ďalšej tvorivej práce.

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art riaditeľka školy

foto v galérii

MOYZESOV SLÁVIK ocenenie

7. ročník speváckej súťaže MOYZESOV SLÁVIK

 v roku 160. výročia založenia hudobného školstva v Prešove

sa konal 23. mája 2019 v ZUŠ M. Moyzesa 

CHARLOTTE KOLLÁROVÁ

 v A kategórii získala

STRIEBORNÉ PÁSMO

Žiačku pripravil p. uč. O. Nehila, klavírna spolupráca J. Blaščáková

Srdečne blahoželáme!

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Absolventi hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru svoje štúdium zavŕšili absolventským koncertom hrou na klavíri, priečnej flaute, husliach, akordeóne, spevom, scénkou, prezentáciou svojich výtvarných prác.

Poďakovanie patrí triednym učiteľom za vedenie počas štúdia a prípravu absolventského vystúpenia.

Absolventské tablo navrhla a zhotovila uč. Mgr. Veronika Fuchsová - výtvarný odbor.

foto v galérii

SPEVÁCKA SÚŤAŽ BANSKÁ BYSTRICA ocenenie

V dňoch 15. -17. mája 2019 sa v Banskej Bystrici konala detská interpretačná súťaž v sólovom speve v rámci 27. ročníka detského umeleckého festivalu Jána Cikkera. Súťažný festival sa koná každých päť rokov s celoslovenskou účasťou.

Odborná porota v zložení: predseda - prof. Mária Tomanová,ArtD. /Akadémia umení a Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica/

Mgr.art. Martin Babjak /laureát medzinárodných súťaží, aktívna koncertná činnosť, Konzervatórium D. Kardoša Topoľčany/

Mgr.art. Jozef Gráf /sólista Štátnej opery Banská Bystrica, Konzervatórium Žilina/

 

žiačka Viktória STRAKOVÁ

získala v III. kategórii

STRIEBORNÉ  PÁSMO

Príprava p. uč. O. Nehila, korepetícia riad. L. Nehilová

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

foto v galérii

ZÁVEREČNÝ KONCERT 4./1. časti

Žiaci 4. ročníka 1. časti hudobného a výtvarného odboru sa v utorok 14. 05. 2019 predstavili na záverečnom koncerte.

Znel nám klavír, gitara, husle, akordeón a zobcová flauta. Súčasťou koncertu boli  aj záverečné práce našich výtvarníkov.

Pekné výkony 4-tákov boli venované hlavne rodičom ako poďakovanie za podporu počas 1. časti štúdia v ZUŠ.

Za prípravu patrí poďakovanie triednym učiteľom.

foto v galérii

 

 

 

Na stránke máme 114 návštevníkov