V PERNÍKOVEJ CHALÚPKE žiaci MŠ a ZŠ

11. júna 2018 sme k nám na návštevu pozvali kamarátov z MŠ a ZŠ v Širokom. Okrem predvedenia úsmevne spracovanej rozprávky o Perníkovej chalúpke žiakov literárno-dramatického odboru a farebných kulís výtvarného odboru, si naši kamaráti vypočuli spev, hru na zobcovej flaute, klavíri, husliach, gitare a akordeóne.

Náučným a veselým slovom nás sprevádzala p. uč. Petra Körtvélyessyová.

 

Atmosféra tohto stretnutia bola veselá, náučná, srdečná a tešíme sa opäť nabudúcecool

foto V. Fedorčáková                                                                                                                         

foto v galérii

LAKOMEC foto

 

Moliérov Lakomec v modernej úprave a naštudovaní Petry Körtvélyessyovej bol uvedený v koncertnej sále ZUŠ v nedeľu 24. júna 2018.

V úlohe hercov nášho literárno-dramatického odboru sa predstavili Imrich Vihonský, Mária Katriňáková, Bernardína Šofranková, Mária Vitališová, Sylvia Kováčová, Eva Pavlíková, Katarína Lopuchovská a Terézia Kundeková.

 

Nedeľné popoludnie Širočanom spríjemnili až dvoma predstaveniami.

O smiech nebola núdza, hostia odchádzali s úsmevom a určite pozitívne

naladení do nadchádzajúceho pracovného týždňawink 

Srdečne blahoželáme k úspešnému predstaveniu!

foto v galérii

TRIEDNE KONCERTY foto

Triedne koncerty pre rodičov sa spravidla konajú v našej ZUŠ v mesiacoch máj a jún.

Žiaci sa predstavia skladbou z repertoáru, ktorú nacvičili v druhom šk. polroku.

Učitelia postupne pridávajú svoje foto zo žiakmi..

foto v galérii

SABINOVSKÝ JARMOK foto

V piatok 15. 06. 2018 sme vystúpili na 46. ročníku SABINOVSKÉHO JARMOKU.

 

Návštevníkom a divákom sa polhodinovým vystúpením predstavili žiaci tanečného odboru našej ZUŠ pod vedením p. uč. M. Klčovej a speváčky ľudových piesní pod vedením p. riad. L. Nehilovej, akordeónový sprievod p. uč. P. Sabol.

Atmosféra bola výborná a prialo nám aj počasie cool

foto v galérii

LETNÝ KONCERT foto

12. 06. 2018 vo veľkej sále OcÚ v Širokom sa konal záverečný LETNÝ KONCERT našej ZUŠ, v ktorom vystúpili žiaci zo všetkých odborov. V závere koncertu sme symbolicky ocenili žiakov, ktorí sa počas šk. roka zúčastnili okresných a vyšších súťaží a reprezentovali tak našu ZUŠ a obec Široké.

Čochvíľa je tu záver šk. roka 2017/2018, ktorý bol bohatý na udalosti... Mikulášske predstavenie, koncerty, školské, regionálne,  okresné a krajské súťaže jednotlivcov, ale aj kolektívov. Neopomeniem ani samotný vyučovací proces, ktorý je v priebehu šk. roka pre žiakov najdôležitejší. Opäť získali ďalšie zručnosti a vedomosti, ktoré ich posunuli vpred.

Žiakom a rodičom prajeme prežitie krásneho slnečného leta s množstvom pekných zážitkovcool  

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy a kolektív učiteľov ZUŠ

foto v galérii

ARTSCENA DANCE ocenenia

Naši tanečníci sa v sobotu 02. júna 2018 zúčastnili tanečnej súťaže ARTSCENA DANCE Prešov 2018.

Zúčastnilo sa ho 271 žiakov z 13 ZUŠ . Bol to naozaj tanečný sviatok a sme plní zážitkov. Okrem samotnej súťaže bolo pre účastníkov pripravené hudobno-tanečno-dramatické predstavenie "Búrka" žiakov Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove.

 

Ocenenia:

Moderný tanec "Summer dance": 1. miesto

 

Moderný tanec "Just HIP-HOP": 1. miesto

 

Ľudový tanec "Šarišská polka": 1. miesto

 

Ľudový tanec "Vareškový": 2. miesto

 

Moderný tanec "The first time":  2. miesto

 

Mimoriadna Cena poroty za tanečný výkon Richard ČARNÝ

 

CENA POROTY / p. uč. Klčovej/ za choreografiu tanca "Vareškový" 

Príprava žiakov p. uč. M. Klčová

foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT foto

6. júna 2018 vládla v našej ZUŠ slávnostná atmosféra pri príležitosti ABSOLVENTSKÉHO KONCERTU.

Žiaci ním zavŕšili istú etapu, ktorá si vyžadovala obetovať o niečo viac zo svojho voľného času -  a to práve hudbe, tancu, umeleckému slovu.

V prvej časti koncertu nám zneli: husle, klavír, gitary, akordeóny, altová a priečna flauta. V druhej časti to bolo tanečné číslo a scénka absolventky literárno-dramatického odboru.

Vystúpenie bolo venované hlavne rodičom ako poďakovanie. 

Milí absolventi, blahoželáme vám k úspešnému ukončeniu štúdia v našej ZUŠ!

foto v galérii

GELNICKÝ KĽÚČ ocenenia

V piatok 25. 05. 2018 sa naši huslisti zúčastnili XIV. ročníka festivalu komornej hudby "GELNICKÝ KĽÚČ".

Je to prehliadka neprofesionálnych detských, mládežníckých a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby, rôzneho nástrojového obsadenia.

 

Kategória A1 (súťažilo 8 komorných telies)

Husľové trio A-STRINGS - strieborné pásmo 

 

Kategória A2 (súťažili 2 súbory)

Komorný súbor STRINGS - zlaté pásmo 

 

Kategória B2 (súťažili 2 súbory)

Komorný súbor STRINGS - zlaté pásmo a Cena primátora mesta Gelnica

 

František ČECH bol ocenený diplomom za mimoriadne pozoruhodný výkon v rámci súboru.

Husľové trio: František Čech, Zuzana Triščíková, Karin Juščáková

Komorný súbor: František Čech, Zuzana Triščíková, Karin Juščáková, Gabriela Šeligová, Bernadeta Mihaľová, Anna Mariňáková, Sofia Ondriová, Ema Balogová, Jakub Krokus, Aneta Novotná, Sandra Straková, Vanda Sirovičová, Adela Magdová, Timotej Mariňák - akordeón.

Žiakov pripravila tr. uč. Z. Huttmanová

foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

SLÁVIK SLOVENSKA krajské kolo

Krajské kolo v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2018" sa konalo vo štvrtok 24. mája 2018 v PKO Prešov.

Okres Prešov reprezentovala Timea Motýľová, ktorá vyhrala okresné kolo tejto súťaže v I. kategórii a tak postúpila do tohto krajského kola.

V krajskom kole sa v 1. kategórii predstavili najmladší speváci, víťazi 11-tich okresov Prešovského kraja.

Naša Timea MOTÝĽOVÁ získala 2. miesto.

V histórii našej ZUŠ je to prvýkrát s umiestnením v rámci kraja. Predstava, že iba stupienok nás delil od postupu na celoslovenské kolo tejto súťaže za účasti p. Petra Dvorského, bola povznášajúca. Atmosféru úsmevného sprievodného programu folklórneho súboru Rozmarija, hodnotné a prajné slova poroty o tom, že kvalitná príprava a spev od srdca má vždy svoju hodnotu a krásne 2. miesto je to, čo sme si odniesli domov.

Akordeónový sprievod p. uč. P. Sabol, spev príprava p. riad. L. Nehilová.

foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Na stránke máme 26 návštevníkov

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets