DIAĽKOVÉ VYUČOVANIE

Vážení rodičia a žiaci,

 opatrenie MŠVVaŠ  SR zo dňa 24. 03. 2020

 v školách sa prerušuje vyučovanie až do odvolania.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

 

V našej ZUŠ diaľkové-dištančné vyučovanie a zadávanie úloh sa realizuje takto:

HUDOBNÝ ODBOR: telefonicky, mailom, online vyučovaním, zasielaním zvukových a video záznamov žiakov s naštudovanou skladbou a pod.- formu a ich kombináciu si volí každý vyučujúci individuálne

 

TANEČNÝ ODBOR: facebook -  inštruktážne videá pre žiakov vytvárané p. učiteľkou  podľa ročníkov,

projekt - nácvik a zaslanie vlastnej choreografie žiaka podľa zadania

 

VÝTVARNÝ ODBOR: pracovná web stránka vytvorená p. učiteľkou https://vytvarnyodborzus.webnode.sk, mailový kontakt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:  mailová komunikácia, umelecké texty, rozprávky, videá a pod.

 

 Verím, že aj v tejto situácii bude vzájomná komunikácia  ústretová a vyučovanie kreatívne.

 

Mgr. Lenka Nehilová, riaditeľka školy

PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Na základe rozhodnutia MŠSR a záverov Ústredného krízového štábu, v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým vírusom COVID-19 sa

PRERUŠUJE VYUČOVANIE

na školách a školských zariadeniach v období od 16.03. do 27.03. 2020 vrátane.

Zároveň Vás chceme milí rodičia požiadať, vzhľadom na situáciu kedy nemôže prebiehať riadne vyučovanie, aby ste svoje deti - našich žiakov povzbudili k pravidelnému cvičeniu. Po návrate nám to uľahčí prácu a plynule nadviažeme na učebné plány pre tento školský rok.

Ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie!

Kolektív učiteľov ZUŠ

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 Vážení rodičia, žiaci,

z hľadiska preventívneho opatrenia v súvislosti  so šírením vírusu COVID-19

a so súhlasom zriaďovateľa udeľuje riaditeľka ZUŠ v Širokom

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

od 11.03. (streda) do 13.03. 2020 (piatok).

 

VALENTÍNSKE SOIRÉE foto

Krásna Valentínska kytica vytvorená žiakmi literárno-dramatického odboru, hudba, spev, umelecké slovo a skvelí hostia - Klasické dychové kvinteto v podaní študentov štátneho Konzervatória v Košiciach, ktorého členkou je aj naša absolventka Magdalénka Kondisová- hra na priečnu flautu.

Ďakujeme učiteľom za prípravu žiakov, rodičom za účasť a tešíme sa na opätovné stretnutie s umením.

foto v galérii

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

Naši žiaci spevom a tanečným vystúpením

prispeli  k obohateniu programu na Fašiangovej zábave ZŠ Široké v sobotu 25. 01. 2020.

Potešil ich obrovský potlesk  aj sladká odmena :)

Žiakov pripravili uč. M. Klčová a O. Nehila.

 

KLAVÍRNY KONCERT

Študenti Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove

Ľ. Hricíková, P. Šarišský z triedy Mgr.art. Jany Višňovskej a M. Kollárová z triedy Daniely Verčimákovej DiS.art.

sa nám predstavili sólo aj štvorručne skladbami L. van Beethovena, F. Mendelssohna- Bartholdyho, S. Rachmaninova a ďal. 

 

Pre našich žiakov a návštevníkov koncertu to bol pekný umelecký zážitok. Ďakujeme a tešíme sa opäť niekedy nabudúce :)

 foto v galérii

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č.248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 ods. 10 vyhlášky č.518/2010 Z. z. MŠ SR

 

poskytuje so súhlasom zriaďovateľa žiakom Základnej umeleckej školy, 082 37 Široké 353

v piatok 20. 12. 2019 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

z organizačných dôvodov.

ČARO VIANOC foto

Na vianočnom koncerte našej ZUŠ sa predstavili hudobníci, tanečníci, herci spolu so svojimi učiteľmi. Potešili svojich rodičov, starých rodičov, ale aj hostí, ktorí svojou priazňou dotvorili úžasnú atmosféru koncertu.

Za vianočnú výzdobu ďakujeme žiakom výtvarného odboru pod vedením p.uč. V. Fuchsovej.

foto v galérii

MIKULÁŠ foto

MIKULÁŠ 2019

sa niesol v úžasnej atmosfére.

Nie je tak často vidieť, aby sa v jednej rozprávke stretli Janko a Marienka, Červená Čiapočka, Snehulienka, Ježibaba a k tomu Mikuláš. 

Teší nás byť inovatívni za cestou k úsmevu,  hodnotám a umeleckým zážitkom.

SRDEČNE ĎAKUJEM PEDAGOGICKÉMU KOLEKTÍVU, ktorý sa podieľal na príprave a účinkovaní.

RODIČOVSKEJ RADE p. Emílii Kondisovej s manželom, Lenke Mariňákovej, Renáte Širockej za výpomoc Mikulášovi:)

riaditeľka školy

 

foto v galérii

Na stránke máme 140 návštevníkov