KLAVÍRNY KONCERT

Študenti Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove

Ľ. Hricíková, P. Šarišský z triedy Mgr.art. Jany Višňovskej a M. Kollárová z triedy Daniely Verčimákovej DiS.art.

sa nám predstavili sólo aj štvorručne skladbami L. van Beethovena, F. Mendelssohna- Bartholdyho, S. Rachmaninova a ďal. 

 

Pre našich žiakov a návštevníkov koncertu to bol pekný umelecký zážitok. Ďakujeme a tešíme sa opäť niekedy nabudúce :)

 foto v galérii

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č.248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 ods. 10 vyhlášky č.518/2010 Z. z. MŠ SR

 

poskytuje so súhlasom zriaďovateľa žiakom Základnej umeleckej školy, 082 37 Široké 353

v piatok 20. 12. 2019 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

z organizačných dôvodov.

ČARO VIANOC foto

Na vianočnom koncerte našej ZUŠ sa predstavili hudobníci, tanečníci, herci spolu so svojimi učiteľmi. Potešili svojich rodičov, starých rodičov, ale aj hostí, ktorí svojou priazňou dotvorili úžasnú atmosféru koncertu.

Za vianočnú výzdobu ďakujeme žiakom výtvarného odboru pod vedením p.uč. V. Fuchsovej.

foto v galérii

MIKULÁŠ foto

MIKULÁŠ 2019

sa niesol v úžasnej atmosfére.

Nie je tak často vidieť, aby sa v jednej rozprávke stretli Janko a Marienka, Červená Čiapočka, Snehulienka, Ježibaba a k tomu Mikuláš. 

Teší nás byť inovatívni za cestou k úsmevu,  hodnotám a umeleckým zážitkom.

SRDEČNE ĎAKUJEM PEDAGOGICKÉMU KOLEKTÍVU, ktorý sa podieľal na príprave a účinkovaní.

RODIČOVSKEJ RADE p. Emílii Kondisovej s manželom, Lenke Mariňákovej, Renáte Širockej za výpomoc Mikulášovi:)

riaditeľka školy

 

foto v galérii

O ZLATEJ RYBKE

Divadlo Portál  rozprávkou "O zlatej rybke" sa nám predstavilo vo štvrtok 21.11. 2019 

v našej koncertnej sále. Veľa sme sa nasmiali, ale aj poučili.

Deti odmenili hercov obrovským potleskom a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

foto v galérii

SENIORPÁRTY 6. ročník

6. ročník SENIORPÁRTY usporiadalo vedenie obce Široké v utorok 12. 11. 2019.

K slávnostnej atmosfére svojou hrou a spevom prispeli aj žiaci ZUŠ. ĽH Širočan: Tamara Straková, Bernadeta Pacovská, Adela Magdová, Vanda Sirovičová, Eliška Žembová - husle, Frederik Bartoš - akordeón.

Žiakov pripravila uč. Z. Huttmanová.

foto v galérii

 

KONCERT PRE ŽIAKOV MŠ A ZŠ

Blíži sa záver školského roka a tak sme opäť v našej ZUŠ privítali kamarátov z MŠ a ZŠ v Širokom spolu s ich učiteľmi. Na koncerte sme im predstavili hru na klavíri, zobcovej a priečnej flaute, husliach, akordeóne, gitare, spev, množstvo pekných výtvarných prác, ale aj Ezopovu bájku "O myške" žiakov literárno-dramatického odboru.

Už sa na vás tešíme nabudúce milí kamaráti!wink

foto v galérii

KONCERT 15. VÝROČIE ZUŠ ŠIROKÉ

15 rokov Základnej umeleckej školy  v Širokom sme oslávili koncertom, za účasti domáceho publika a hostí.

Na koncerte účinkovali terajší žiaci a učitelia, absolventi našej ZUŠ pokračujúci v štúdiu na konzervatóriách.

Hudba, umelecké slovo, spev, tanec, výtvarné umenie..

Kvalitu odprezentovaných umeleckých čísel publikum ocenilo hlasným potleskom.

ĎAKUJEME!

Vaše ohlasy a vďačnosť z videného, počutého a zažitého je pre nás povzbudením do ďalšej tvorivej práce.

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art riaditeľka školy

foto v galérii

MOYZESOV SLÁVIK ocenenie

7. ročník speváckej súťaže MOYZESOV SLÁVIK

 v roku 160. výročia založenia hudobného školstva v Prešove

sa konal 23. mája 2019 v ZUŠ M. Moyzesa 

CHARLOTTE KOLLÁROVÁ

 v A kategórii získala

STRIEBORNÉ PÁSMO

Žiačku pripravil p. uč. O. Nehila, klavírna spolupráca J. Blaščáková

Srdečne blahoželáme!

Na stránke máme 276 návštevníkov