SÚŤAŽ DYCHOVÝCH NÁSTROJOV

V utorok 16. apríla 2019 sa v Spišskej Novej Vsi

konal 4. ročník  súťažnej prehliadky dychových nástrojov.

Hrou na zobcových flautách sa prezentovali

žiačky Nikola DZURÍKOVÁ a Paula ONDRIOVÁ

z triedy p. uč. M. Semanovej.

Obe sa umiestnili v  BRONZOVOM PÁSME.

Klavírna spolupráca p. uč. J. Blaščáková.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!wink

foto v galérii

SLÁVIK 2019 okresné kolo

11. apríla 2019 sa konalo okresné kolo

súťaže v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA 2019. 

Naša ZUŠ mala zastúpenie:

I. kategória Daniela Salanciová

II. kategória Peter Lazorík

III. kategória Karin Juščáková 

v III. kategórii Karin JUŠČÁKOVÁ získala             2. miesto

Žiakov pripravili p. riad. L. Nehilová a p. uč. O. Nehila.

 

Akordeónový sprievod Michal Germuška.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !smile

foto v galérii

SLÁVIK školské kolo

Školské kolo Slávik Slovenska 2019

sa v našej ZUŠ konalo v stredu 03. 04.

Zúčastnilo sa ho 14 žiakov vo všetkých troch kategóriách

za výborného akordeónového sprievodu p. uč. Petra Sabola.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do okresného kola.

Srdečne blahoželáme!

foto v galérii

OPERA LETÍ výchovný koncert

V stredu 27. 03. 2019  pri príležitosti Dňa učiteľov sme spolu so staršími žiakmi navštívili Štátnu filharmóniu v Košiciach.

Orchester dirigoval Gabriel Rovňák, ktorý bol súčasne aj moderátorom celého koncertu. Vznik a vývoj opery bol žiakom prezentovaný cez kvalitné orchestrálne aj vokálne hudobné ukážky a zábavné slovo. 

Bol to pekný umelecký zážitok, a určite si podobný typ koncertu nenecháme ujsť ani budúci školský rokwink.

foto v galérii

ŠIKOVNÝ VÝTVARNÍK 2019

ŠIKOVNÝ VÝTVARNÍK 2019

výtvarné práce školskej súťaže sme vyhodnotili v stredu 20. 03. 2019.

Téma znela: Cesta okolo sveta

úlohou žiakov bolo rôznorodými výtvarnými technikami stvárniť zaujímavé svetové dominanty napr. Šikmá veža v Pise, Taj Mahal, Socha Slobody, most Golden Gate Bridge a pod.

Do súťaže pod vedením p. uč. V. Fuchsovej sa zapojilo 15 žiakov, ktorí bolo odmenení diplomami a vecnými cenami.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

foto v galérii

FULLSTAR 2019 ocenenie

V utorok 19. 03. 2019

sa v Ružomberku konala celoslovenská súťaž v populárnom speve

FULLSTAR 2019.

Naša ZUŠ mala zastúpenie v III. kategórii kde súťažilo 46 spevákov. Ocenení boli len 10 z nich.

Medzi nimi aj naša Viktória STRAKOVÁ - BRONZOVÉ PÁSMO.

Predsedom poroty bola hlasová pedagogička známa z televíznej šou Tvoja tvár znie povedome

Mgr. Jana Bugalová-Daňová /viď fotogaléria/.

Poďakovanie za prípravu žiačky patrí p. uč. O. Nehilovi.

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

foto v galérii

ŠIKOVNÝ HUDOBNÍK 2019

V pondelok 18. 03. 2019 sa v našej škole uskutočnil 11. ročník školskej súťaže ŠIKOVNÝ HUDOBNÍK.

Na návrh triednych učiteľov sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov našej ZUŠ.

Novinkou bolo zapojenie našich prvákov do súťaže.

Výkony žiakov boli pekné, ocenení boli diplomami a vecnými cenami.

Poďakovanie patrí učiteľom za prípravu žiakov.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

foto v galérii

JARNÝ KONCERT

JARNÝ KONCERT - tak sme si nazvali hodinku s umením v pondelok 11. 03. 2019.

V našej koncertnej sále zneli sólo hudobné nástroje a spev, ale aj viacero komorných zoskupení

v medzipredmetovej spolupráci učiteľov a žiakov.

Za peknú výzdobu koncertnej sály a výrobu brošní pre účinkujúcich ďakujeme p. uč. V. Fuchsovej.

foto v galérii

VIANOČNÝ KONCERT foto

VIANOČNÝ KONCERT našej ZUŠ

 pre žiakov, rodičov a verejnosť sme pripravili

vo štvrtok 20. 12. 2018 v sále OcÚ v Širokom.

Účinkovali žiaci a učitelia našej ZUŠ. Hudobníci, tanečníci, herci. 

Výtvarníci nám zabezpečili kulisy a peknú vianočnú výzdobu.

Veríme, že sme vás veľmi príjemne  predvianočne naladilismile

foto v galérii

MIKULÁŠ 2018 foto

"Ako sa zbojníci lepšími stali"

mikulášske predstavenie 

pre malých aj veľkých

v sále OcÚ v Širokom

05. 12. 2018.

Aj tento rok sme ho pre vás pripravili s radosťou a obohatili novými nápadmi.

Ďakujeme za výbornú atmosféru a skvelú spätnú odozvu! 

 

Mikulášovi s balíčkami pomáhali p. Emília Kondisová, Mária Kravcová a Renáta Širockáwink

 

viac v galérii

 

 

Na stránke máme 66 návštevníkov