ZUŠ Široké

Široké 353, 082 37
Tel: 051/ 7 911 266, 051/ 7 911 102
Fax: 051/7 911 266

Základná umelecká škola - obec Široké

Poslaním a cieľom školy je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces vzrastajúcemu počtu detí so záujmom o umeleckú činnosť.

Rozvíjať kreatívne myslenie, emočnú inteligenciu, budovať u žiakov hodnotový systém. Rozširovať nielen ich umeleckú úroveň, ale aj komunikačno-ľudskú sféru. Úsilím ZUŠ v Širokom je vychovať harmonickú a všestranne umelecky cítiacu osobnosť.

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets