7. ročník speváckej súťaže MOYZESOV SLÁVIK

 v roku 160. výročia založenia hudobného školstva v Prešove

sa konal 23. mája 2019 v ZUŠ M. Moyzesa 

CHARLOTTE KOLLÁROVÁ

 v A kategórii získala

STRIEBORNÉ PÁSMO

Žiačku pripravil p. uč. O. Nehila, klavírna spolupráca J. Blaščáková

Srdečne blahoželáme!

Na stránke máme 182 návštevníkov