V dňoch 15. -17. mája 2019 sa v Banskej Bystrici konala detská interpretačná súťaž v sólovom speve v rámci 27. ročníka detského umeleckého festivalu Jána Cikkera. Súťažný festival sa koná každých päť rokov s celoslovenskou účasťou.

Odborná porota v zložení: predseda - prof. Mária Tomanová,ArtD. /Akadémia umení a Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica/

Mgr.art. Martin Babjak /laureát medzinárodných súťaží, aktívna koncertná činnosť, Konzervatórium D. Kardoša Topoľčany/

Mgr.art. Jozef Gráf /sólista Štátnej opery Banská Bystrica, Konzervatórium Žilina/

 

žiačka Viktória STRAKOVÁ

získala v III. kategórii

STRIEBORNÉ  PÁSMO

Príprava p. uč. O. Nehila, korepetícia riad. L. Nehilová

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

foto v galérii

Na stránke máme 122 návštevníkov