JARNÝ KONCERT - tak sme si nazvali hodinku s umením v pondelok 11. 03. 2019.

V našej koncertnej sále zneli sólo hudobné nástroje a spev, ale aj viacero komorných zoskupení

v medzipredmetovej spolupráci učiteľov a žiakov.

Za peknú výzdobu koncertnej sály a výrobu brošní pre účinkujúcich ďakujeme p. uč. V. Fuchsovej.

foto v galérii

Na stránke máme 46 návštevníkov