SPOLOČNÝ KONCERT ŠTYROCH ZUŠ

V utorok 28. apríla 2015

sa v Krompachoch stretlo vedenie, učitelia a žiaci štyroch ZUŠ - Gelnice, Krompách, Spišského Podhradia a Širokého

na spoločnom koncerte.

 

Myšlienka spoločných koncertov je zaujímavá z hľadiska ponuky programu, kde v rámci 15- minútového vstupu každej ZUŠ sa vytvorila pestrá paleta umeleckých čísel a bolo to inšpirujúce stretnutie nielen pre žiakov ale aj učiteľov.

Z našich žiakov sa predstavili: Karin JUŠČÁKOVÁ - husle, Silvia Mária ONDRIOVÁ - klavír, Alica MARIŇÁKOVÁ a Victoria M. ŠIROCKÁ - umelecký prednes, komorný súbor Strings -  Zuzana STRAKOVÁ, Zuzana TRIŠČÍKOVÁ, Gabriela ŠELIGOVÁ, Ján BALOGA, Benjamín PETRUŠKA - husle, Lenka ŠEBESTOVÁ - klavír, Dávid ULIČNÝ - bicie

 

fotogaléria

SLÁVIK SLOVENSKA - školské kolo

V utorok 21. apríla 2015

naša koncertná sála ožila ľudovou piesňou.

 

V školskom kole  súťaže Slávik Slovenska 2015

sa zúčastnilo 18 žiakov.

kony boli pekné, no pravidlá súťaže sú jasné a tak sa mohli umiestniť len niektorí/viď výsledková listina/. 

 

Za vytvorenie príjemnej atmosféry ďakujeme prítomným rodičom

a priaznivcom ľudového spevu Smile

 galéria

ZLATÉ PÁSMO - celoslovenská klavírna súťaž

Na 15. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ, ktorá sa konala 16. apríla 2015

v Trnave 

SILVIA MÁRIA ONDRIOVÁ 

sa umiestnila v 2. kategórii v sólovej hre na klavíri 

V ZLATOM  PÁSME  

Za prípravu a vedenie žiačky ďakujeme p. uč.

Mgr. Ivane Hviščovej, PhD.

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME Smile

 

 galéria

STRIEBORNÉ PÁSMO - Magdalénka KONDISOVÁ

20. februára 2015 sa konal 4. ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na drevených dychových a plechových nástrojoch žiakov ZUŠ s názvom "Zahrajme si pre radosť".

 

Magdalénka KONDISOVÁ hrou na priečnu flautu

sa umiestnila

v striebornom pásme.

 

Žiačku pripravila Martina Semanová DiS.art., klavírny sprievod

Mgr. Ivana Hviščová, PhD.

 

Magdalénke srdečne blahoželáme !!!

 

fotogaléria

HUSĽOVÁ SÚŤAŽ - ZLATÉ A STRIEBORNÉ PÁSMO

4. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

pre Prešovský a Košický kraj

usporiadala 01. apríla 2015 ZUŠ Bernolákova v Košiciach.

Nás teší, že naše žiačky svoju lásku k husliam, talent a stálu prípravu na vyučovanie pretavili aj do pekných ocenení.

Karin JUŠČÁKOVÁ - zlaté pásmo III. kategória

Zuzana TRIŠČÍKOVÁ - strieborné pásmo  IV. kategória

Poďakovanie patrí p. zástupkyni Z. Huttmanovej za vedenie a prípravu žiačok a riaditeľke školy L. Nehilovej za klavírnu spoluprácu.

Ceny odovzdával predseda poroty Mgr. art. Štefan Demeter pedagóg štátneho Konzervatória v Košiciach.

 fotogaléria

INTERNÝ KONCERT - fotogaléria

V utorok 17. februára 2015 sa na internom koncerte našej ZUŠ predstavili žiaci hudobného odboru.

Majú za sebou šk. polrok a tak čerpali z naštudovaných skladieb. Teší ma, že aj napriek úradovaniu chrípky sa nám vystúpenie podarilo zrealizovať. Účinkujúcim som v úvode želala primeranú trému, aby svoje vystúpenie poňali aj ako skvalitňovanie si pódiového vystupovania a zároveň tým potešili prítomných rodičov a hostí. A naozaj nesklamali. Za ich veľmi pekné výkony patrí poďakovanie aj p. zástupkyni a učiteľom. Ešte raz ďakujem prítomným rodičom za podporu svojich detí a teším sa na takomto type koncertu niekedy nabudúce.

 

                                        S úctou Vaša pani riaditeľka Wink

 

fotogaléria

ROZPRÁVKA fotogaléria

V piatok 7. novembra 2014  naša koncertná sála ožila rozprávkou

„O hlúpej žene“

v podaní hercov prešovského  komorného divadla Portál.

Jednou z účinkujúcich bola aj naša p. uč. literárno-dramatického odboru Mgr. Petra Kortvelessyová.

Rozprávka sa nám veľmi páčila, humorným spôsobom poukázala na situácie,  ktoré nás môžu v živote postretnúť a zároveň bola skvelou bodkou v závere školského a pracovného týždňa.

fotogaléria

 

ÚCTA K STARŠÍM - foto

 

V mesiaci október, azda viac ako inokedy, chceme vzdať úctu a poďakovať sa našim starým rodičom.

Preto sa vo štvrtok 23. 10. 2014 v sále kultúrneho domu v Širokom konalo kultúrne podujatie venované práve starším a dôchodcom, na ktorého príprave sa podieľali Základná umelecká škola a organizácie: Klub dôchodcov, Červený kríž a Zväz zdravotne postihnutých v Širokom. Program bol zostavený z ľudových piesní, tancov, ale aj pásma v šarišskom nárečí s názvom Pytačky. O občerstvenie sa postarali spomínané organizácie. Pozvanie prijal aj starosta obce Ing. Stanislav Bartoš, ktorý vo svojom krátkom príhovore poďakoval organizáciám za realizáciu tejto myšlienky a zároveň vyslovil presvedčenie, že tento úspešný prvý ročník podujatia bol základom pre zavedenie ďalšej peknej tradície v našej obci.

 fotogaléria

 

TANEČNÍCI 1. MIESTO

Naše tanečníčky: Dominika Chovančáková, Sabína Samseliová, Zuzana Kollarčíková, Soňa Čechová, Andrea Uličná, Anna Imrichová, Kristína Palenčárová, Ivana a Dominika Bednárikové

získali 1. miesto

na Showdance v Auparku v Košiciach

s choreografiou Na Myjave bez milého.

 

Teší nás Váš úspech a zároveň poďakovanie za prípravu patrí

p. uč. Michaele Klčovej DiS.art.

 

fotogaléria

ZLATÉ A STRIEBORNÉ PÁSMO - Moyzesov Slávik

Vo štvrtok 23. apríla 2015 Mestský úrad Prešov a ZUŠ M. Moyzesa usporiadali 3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v klasickom speve ľudových a umelých piesní

MOYZESOV SLÁVIK 2015

 

V B. kategórii /10-12 rokov/ spievalo 22 žiakov z toho traja sa umiestnili v zlatom pásme, medzi nimi aj naša žiačka Kamilka Zábrecká.

Kamilka ZÁBRECKÁ - ZLATÉ PÁSMO

 

Viktória STRAKOVÁ - STRIEBORNÉ PÁSMO 

 

Tieto pekné ocenenia sú žiačkam povzbudením do ďalšej práce, aby svojím spevom tešili svojich poslucháčov.

Poďakovanie za vedenie a prípravu dievčat patrí p. uč. O. Nehilovi a za klavírnu spoluprácu

p. riaditeľke.

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME Smile

galéria

Na stránke máme 42 návštevníkov