ŠIKOVNÝ HUDOBNÍK A VÝTVARNÍK

 V 7. ročníku školskej súťaže

"Šikovný hudobník, vytvarník, tanečník a herec"

26. - 27. mája 2015

sa predstavilo

26 hudobníkov a 33 výtvarníkov našej ZUŠ

/tanečníci a herci budú súťažiť 4. a 5. júna/.

 

Cieľom školskej súťaže je motivovať žiakov k precíznej práci na študijnom repertoári a rozvoji svojich zručností aj v závere školského roka ... Smile

 

K oceneniam blahoželáme !

 

fotogaléria

 

DEŇ MATIEK

Druhá májová nedeľa bola aj v obci Široké venovaná mamám a starým mamám.

V sále kultúrneho domu im bol venovaný program, ktorý sme koncepčne aj dramaturgicky mali na starosti.

Predstavili sa v ňom deti MŠ, žiaci ZŠ a ZUŠ.

V sále zaznel spev, hudba, slovo, ale aj úsmevné ľudové pásmo "Pytačky"  v podaní dospelákov LDO odboru.

 

Širocké publikum bolo vďačné a skvelé!

Ďakujeme!

SmileWinkSmile

 fotogaléria

SLÁVIK SLOVENSKA - okresné kolo

 

6. mája 2015 sa v ABC centre voľného času v Prešove konalo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska - v speve ľudových piesní.

 

I. kategória

Michaela SMOLKOVÁ /ZŠ Široké/ - 3. miesto

Tamara STRAKOVÁ /ZUŠ Široké/ - účasť

Diana KOLÁŘOVÁ /ZŠ Víťaz/ - účasť

 

II. kategória

Karin JUŠČÁKOVÁ /ZUŠ Široké/ - 2. miesto

Silvia Mária ONDRIOVÁ /ZŠ Víťaz/ - účasť

 

 Dievčatám srdečne blahoželáme Smile 

 

Za výborný akordeónový sprievod ďakujeme p. uč. Mgr. Petrovi Sabolovi.

 

fotogaléria

SPOLOČNÝ KONCERT ŠTYROCH ZUŠ

V utorok 28. apríla 2015

sa v Krompachoch stretlo vedenie, učitelia a žiaci štyroch ZUŠ - Gelnice, Krompách, Spišského Podhradia a Širokého

na spoločnom koncerte.

 

Myšlienka spoločných koncertov je zaujímavá z hľadiska ponuky programu, kde v rámci 15- minútového vstupu každej ZUŠ sa vytvorila pestrá paleta umeleckých čísel a bolo to inšpirujúce stretnutie nielen pre žiakov ale aj učiteľov.

Z našich žiakov sa predstavili: Karin JUŠČÁKOVÁ - husle, Silvia Mária ONDRIOVÁ - klavír, Alica MARIŇÁKOVÁ a Victoria M. ŠIROCKÁ - umelecký prednes, komorný súbor Strings -  Zuzana STRAKOVÁ, Zuzana TRIŠČÍKOVÁ, Gabriela ŠELIGOVÁ, Ján BALOGA, Benjamín PETRUŠKA - husle, Lenka ŠEBESTOVÁ - klavír, Dávid ULIČNÝ - bicie

 

fotogaléria

SLÁVIK SLOVENSKA - školské kolo

V utorok 21. apríla 2015

naša koncertná sála ožila ľudovou piesňou.

 

V školskom kole  súťaže Slávik Slovenska 2015

sa zúčastnilo 18 žiakov.

kony boli pekné, no pravidlá súťaže sú jasné a tak sa mohli umiestniť len niektorí/viď výsledková listina/. 

 

Za vytvorenie príjemnej atmosféry ďakujeme prítomným rodičom

a priaznivcom ľudového spevu Smile

 galéria

ZLATÉ PÁSMO - celoslovenská klavírna súťaž

Na 15. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ, ktorá sa konala 16. apríla 2015

v Trnave 

SILVIA MÁRIA ONDRIOVÁ 

sa umiestnila v 2. kategórii v sólovej hre na klavíri 

V ZLATOM  PÁSME  

Za prípravu a vedenie žiačky ďakujeme p. uč.

Mgr. Ivane Hviščovej, PhD.

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME Smile

 

 galéria

STRIEBORNÉ PÁSMO - Magdalénka KONDISOVÁ

20. februára 2015 sa konal 4. ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na drevených dychových a plechových nástrojoch žiakov ZUŠ s názvom "Zahrajme si pre radosť".

 

Magdalénka KONDISOVÁ hrou na priečnu flautu

sa umiestnila

v striebornom pásme.

 

Žiačku pripravila Martina Semanová DiS.art., klavírny sprievod

Mgr. Ivana Hviščová, PhD.

 

Magdalénke srdečne blahoželáme !!!

 

fotogaléria

HUSĽOVÁ SÚŤAŽ - ZLATÉ A STRIEBORNÉ PÁSMO

4. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

pre Prešovský a Košický kraj

usporiadala 01. apríla 2015 ZUŠ Bernolákova v Košiciach.

Nás teší, že naše žiačky svoju lásku k husliam, talent a stálu prípravu na vyučovanie pretavili aj do pekných ocenení.

Karin JUŠČÁKOVÁ - zlaté pásmo III. kategória

Zuzana TRIŠČÍKOVÁ - strieborné pásmo  IV. kategória

Poďakovanie patrí p. zástupkyni Z. Huttmanovej za vedenie a prípravu žiačok a riaditeľke školy L. Nehilovej za klavírnu spoluprácu.

Ceny odovzdával predseda poroty Mgr. art. Štefan Demeter pedagóg štátneho Konzervatória v Košiciach.

 fotogaléria

INTERNÝ KONCERT - fotogaléria

V utorok 17. februára 2015 sa na internom koncerte našej ZUŠ predstavili žiaci hudobného odboru.

Majú za sebou šk. polrok a tak čerpali z naštudovaných skladieb. Teší ma, že aj napriek úradovaniu chrípky sa nám vystúpenie podarilo zrealizovať. Účinkujúcim som v úvode želala primeranú trému, aby svoje vystúpenie poňali aj ako skvalitňovanie si pódiového vystupovania a zároveň tým potešili prítomných rodičov a hostí. A naozaj nesklamali. Za ich veľmi pekné výkony patrí poďakovanie aj p. zástupkyni a učiteľom. Ešte raz ďakujem prítomným rodičom za podporu svojich detí a teším sa na takomto type koncertu niekedy nabudúce.

 

                                        S úctou Vaša pani riaditeľka Wink

 

fotogaléria

ROZPRÁVKA fotogaléria

V piatok 7. novembra 2014  naša koncertná sála ožila rozprávkou

„O hlúpej žene“

v podaní hercov prešovského  komorného divadla Portál.

Jednou z účinkujúcich bola aj naša p. uč. literárno-dramatického odboru Mgr. Petra Kortvelessyová.

Rozprávka sa nám veľmi páčila, humorným spôsobom poukázala na situácie,  ktoré nás môžu v živote postretnúť a zároveň bola skvelou bodkou v závere školského a pracovného týždňa.

fotogaléria

 

Na stránke máme 92 návštevníkov