Gratulujeme huslistom

V piatok 27. mája 2016 sa žiaci husľového oddelenia z našej ZUŠ zúčastnili súťažnej prehliadky    XII, ročníka komorných zoskupení Gelnický kľúč 2016 v evanjelickom kostole v Gelnici. 

Súťažili sme v dvoch kategóriách:

- duá a triá - za našu školu sláčikové trio A-STRINGS v zložení:1. husle Zuzana Triščíková, 2. husle František Čech, 3. husle Karin Juščáková a získali zlaté pásmo a cenu riaditeľky festivalu

- malé komorné zoskupenia klasik do 15 členov - za našu školu komorný súbor STRINGS   v zložení husle Zuzana Triščíková, František Čech, Karin Juščáková, Zuzana Straková, Benjamín Petruška, Anna Mariňaková, Bernadeta Mihaľová, Gabriela Šeligová, Aneta Novotná, Sofia Ondriová, Lukáš Golodžej, Ján Baloga, Ema Balogová, Jana Jurčišinová a klavír Lenka Šebestová získali strieborné pásmo.

Súťaže sa zúčastnilo okolo 250 účastníkov z rôznych ZUŠ východného a stredného Slovenska v rôznych komorných a nástrojových zoskupeniach od klasickej tvorby až po pop a filmovú hudbu. 

Obidve naše umelecké zoskupenia predviedli skvelé hudobné výkony a nádherne reprezentovali našu školu za čo im pekne ďakujeme a srdečne blahoželáme. 

Ďakujeme p. riaditeľke Zlatici Huttmanovej, DiS. art. za dôslednú prípravu všetkých svojich žiakov. 

fotogaléria

 

Školská súťaž 2016 - VÝSLEDKY Šikovný hudobník, výtvarník, tanečník a herec

 

Základná umelecká škola Široké, 353 Široké

 

 

VYHODNOTENIE

 

8. ročník školskej súťaže „Šikovný muzikant, výtvarník, tanečník a herec“

 

V dňoch 23. a 24. mája 2016 sa na našej škole konal už 8. ročník našej školskej súťaže v hudobnom a výtvarnom odbore.  Pedagógovia zo svojich tried vybrali šikovných žiakov, ktorí sa do tejto súťaže zapojili, vynaložili veľa úsilia, snahy a obetovali veľa času. V hudobnom odbore zazneli takmer všetky hudobné nástroje, ktoré vyučujeme. Vo výtvarnom odbore sa žiaci popýšili plošnými aj priestorovými prácami a pripravili peknú výstavu.

Tanečný odbor súťažil 31. mája 2016 a zapojilo sa 35 žiakov. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Žiaci predviedli krásne tanečné kreácie, atmosféra bola skvelá. Všetkým ďakujeme. 

 

Výsledky sú v prílohe :-)

                                                   fotogaléria    hudobný odbor

                                                   fotogaléria    výtvarný odbor

                                                   fotogaléria    tanečný odbor

 

Vernisáž výtvarného odboru 2016

Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Širokom ponúkol 13. mája (piatok) 2016 v priestoroch koncertnej sály našej školy pre svojich rodičov a starých rodičov  nádhernú výstavu žiackych prác.

Veľké  poďakovanie patrí p. uč. Mgr. Veronike Fedorčákovej za dôslednú prípravu svojich žiakov a tiež p. uč. Mgr. Petre Kortvélyessyovej za prípravu hereckého vystúpenia žiakov literárno-dramatického odboru. 

fotogaléria

Kamilka Zábrecká - spev

V stredu 4. mája 2016 sa v Základnej umeleckej škole na Bernolákovej ulici v Košiciach konal 6. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského.

Našu školu reprezentovala žiačka Kamilka Zábrecká a získala krásne bronzové pásmo.

Za prípravu ďakujeme p. učiteľovi Bc. Ondrejovi Nehilovi, DiS. art., za korepetíciu p. uč. Júlii Milčákovej, DiS. art.

 

fotogaléria

Slávik Slovenska 2016 - Okres Prešov

V stredu 11. mája 2016 sa víťazi školského kola našej školy zúčastnili súťaže v speve ľudových piesní

"Slávik Slovenska 2016".

Súťaž sa konala v centre voľného času ABC v Prešove. Naše žiačky znovu ukázali, že majú k umeniu, spevu, hudbe a tancu naozaj blízko a získali sme umiestnenie v každej kategórii.

Na okresnom kole sa umiestnili takto:

1. kategóriaMichaela Smolková získala 3. miesto

2. kategóriaKarin Juščáková získala 1. miesto a postupuje ako víťaz kategórie na krajské kolo , ktoré sa uskutoční 7. júna 2016 v PKO v Prešove

3. kategóriaZuzana Triščíková získala 2. miesto a stáva sa náhradníkom postupu na krajské kolo v PKO v Prešove

Za prípravu ďakujeme p. riaditeľke Zlatici Huttmanovej, DiS. art., za akordeónový sprievod p. uč. Mgr. Petrovi Sabolovi.

fotogaléria

Silvia. M. Ondriová - strieborné pásmo

Dňa 19. apríla 2016 sa v Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi konal 

9. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V HRE NA KLAVÍRI.

Našu školu reprezentovala žiačka z triedy p. uč. Hviščovej - Silvika Ondriová. Konkurencia bola obrovská, v našej kategórii bolo takmer 50 súťažiacich.  Naša Silvika sa umiestnila  v nádhernom striebornom pásme. Srdečne jej blahoželáme. Poďakovanie patrí tiež p. učiteľke, ktorá Silviku celý rok dôsledne pripravovala. 

Ďakujeme :-)

 

Školské kolo "Slávik Slovenska 2016" - výsledky

Základná umelecká škola v Širokom

Výsledky školského kola súťaže v speve ľudových piesní

"Slávik Slovenska 2016"

I. kategória:

1. miesto            - Michaela Smolková

2. miesto            - Timea Motýľová

3. miesto            - Tamara Straková

                         - Jakub Krokus

za účasť              - Bernadeta Pacovská

                         - Adela Magdová

                         - Vanda Sirovičová

                        - Valentína Sirovičová

                        - Sandra Straková

                        - Diana Kolářová

 

II. kategória:

1. miesto            - Karin Juščáková

2. miesto              - Anna Mariňaková

3. miesto              - Kamila Zábrecká

                          - Jana Jurčišinová

za účasť               - Sofia Ondriová

                          - Aneta Novotná

 

III. kategória:

1. miesto           - Zuzana Triščíková

2. miesto            - Gabriela Šeligová

 

Víťazom blahoželáme a želáme veľa energie a síl v ďalšej reprezentácii našej školy  na okresnom kole dňa 11.5. 2016 v Prešove.

                                                                                      Zlatica Huttmanová, DiS. art

                                                                                             riaditeľka školy

fotogaléria

Spoločný koncert ZUŠiek v Spišskom Podhradí

Vo štvrtok 7. apríla sme sa opäť po roku stretli so žiakmi a učiteľmi ZUŠ z Gelnice, Krompách a Spišského Podhradia. Každoročne sa spoločné milé stretnutie koná v inej zo zúčastnených ZUŠiek, tento rok to bolo v Spišskom Podharadí. 

Našu školu reprezentovali za hudobný odbor Magdalénka Kondisová v hre na priečnej flaute, Zuzanka Triščíková v hre na husliach, Tomáš Michalík v hre na gitare a žiaci tanečného odboru s tanečným predstavením "Cigánsky bašavel" za čo všetkým našim šikovným žiakom ďakujeme :-).

Každá škola sa predstavila zaujímavými a nádhernými hudobnými, hereckými či  tanečnými číslami a my sme domov odchádzali plní nových zážitkov a potešenia zo spoločného stretnutia.

Tešíme sa na ďalší rok znovu v inej ZUŠke.

 

fotogaléria

 

Gratulujeme našim žiakom

V piatok 26.februára sa naši žiaci zúčastnili krajského kola súťaže žiakov ZUŠ v hudobnej náuke  "Hnúšťanský akord".

Súťažili sme v dvoch kategóriách, mladší žiaci - R. Juhás, M. Baloga v A kategórii získali DRUHÉ miesto a starší žiaci - M. Tkáčová, J. Imrich v B kategórii získali TRETIE miesto. 

Ďakujeme tiež p. uč. Monike Iskrovej, ktorá našich žiakov vedomostne pripravila a všetkým srdečne gratulujeme. :-)

VIANOČNÝ KONCERT - foto

Vo štvrtok 17. decembra 2015 sála Obecného úradu v Širokom ožila

Vianočným koncertom.

Predstavili sa žiaci všetkých odborov, potešili nás hudbou, piesňami, slovom, tancom a tiež prekrásnymi kulisami. 

Veríme, že sme potešili nie len rodičov, ale tiež širokú verejnosť a ďakujeme za hojnú účasť. 

Želáme Vám nádherné, pokojné a šťastné prežitie vianočných sviatkov

a tešíme sa na stretnutie v novom roku 2016.

 

Kolektív učiteľov ZUŠ v Širokom

 

                                                     fotogaléria

Na stránke máme 65 návštevníkov