Valentínsky koncert klasickej hudby - FOTO

V utorok 14. februára o 16.00 hodine sme spoločne s našimi žiakmi, ich rodičmi a priateľmi našej školy zažili príjemné popoludnie v tónoch klasickej hudby.

Predstavili sa nám žiaci rôznych ročníkov, od najmenších až po tých skúsenejších, najstarších. Všetky hudobné čísla boli venované láske a aj s láskou interpretované. Na upevnenie nálady a atmosféry nám žiačky z LDO odboru zarecitovali nádherné básne a celým programom nás sprevádzali. Žiaci výtvarného odboru zase obohatili koncert krásnou valentínskou výzdobou. Všetkým účinkujúcim vyrobili veselé hudobné srdiečkové valentínky.

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 

Tanečníci - Sedliacka veselica v Širokom

V sobotu 14. januára 2017 sa v Širokom konal už tradičný ples "Sedliacka veselica".

Naši žiaci tanečného odboru opätovne boli jeho súčasťou a pod vedením p. uč. Mišky Klčovej pripravili pre hostí plesu program. Veríme, že pomohol k určite skvelej atmosfére :-)

 

fotogaléria

Vianočný koncert - FOTO

21. decembra 2016 sa v sále Obecného úradu v Širokom predstavili vianočným programom žiaci našej školy. Mali sme zážitok s nádherných  hudobných čísel, predstavili sa aj súborové a komorné zoskupenia našej školy, duá, ale tiež hudobné vianočné, aj celoročné skupiny. Samozrejme nechýbali ani žiaci z Literárno-dramatického odboru a takmer všetci žiaci tanečného odboru. Výtvarníci nám ako obvykle sálu vyzdobili krásnymi kulisami a vianočnou výzdobou.

Dúfame, že sa Vám koncert páčil a že ste spolu s nami strávili príjemné predvianočné chvíle.

Všetkým srdečne ďakujeme za podporu a tešíme sa opäť.

 

fotogaléria

 

Všetkým rodičom, starým rodičom, žiakom a priateľom našej školy želáme úspešný rok 2017, aby ste boli zdraví a v osobnom aj súkromnom živote  veľa úspechov a splnených prianí.

Kolektív Základnej umeleckej školy v Širokom

 

"Ako babka s dedkom repku (?) ťahali" - Mikulášske predstavenie pre žiakov ZUŠ - FOTO

6. decembra 2016 sme tak ako už tradične každý rok pre našich žiakov pripravili Mikulášske predstavenie.

Tentokrát sme "ťahali repku" a vytiahli sme..........?

Kto bol na našom predstavení, tak to iste vie :-)

       Spoločne sme sa zabavili, rozveselili sme všetky detské, ale aj dospelé tváre a odmenou nám boli rozžiarené očká a široké úsmevy všetkých prítomných.

Mikuláš s pomocníkmi z rozprávky rozdal všetkým deťom sladké balíčky. Sľúbil, že o rok sa znovu stretneme.

Všetkým srdečne ďakujeme :-)

 

Fotogaléria

Rozprávka v ZUŠ - Martinko Klingáč - FOTO

Dňa 21. novembra 2016 sme v našej ZUŠke privítali hercov z divadla PORTÁL z Prešova, ktorí nám zahrali veselú rozprávočku "MARTINKO KLINGÁĆ".

Ďakujeme im za skvelú veselú atmosféru, a tešíme sa znovu o rok.

 

fotogaléria

 

Tanečníci priniesli rekord

V sobotu 10. septembra sa žiaci - chlapci - tanečného odboru našej ZUŠ 

zúčastnili

"Festivalu dobrej chuti a vína" v Prešove

a boli súčasťou vytvorenia slovenského rekordu v tancovaní najväčšieho počtu družbou vo fľaškovom tanci naraz. P. učiteľka Miška Klčová pripravila našich šiestich šikovných tanečníkov a tí sa pridali k ostatným chlapcom a chlapom - družbom. Zábava bola skvelá, rekord bol zapísaný a prekonaný o čom svedčí aj CERTIFIKÁT, ktorý sme priniesli. Usmiate tváre našich chlapcov si pozrite na priložených fotografiách :-)

fotogaléria

 

Pozrite si najnovšie videá našich žiakov

Milí žiaci a rodičia,

pozrite si nové videá. ktoré sme zverejnili na stránke You Tube ZUŠ Široké.

Uverejňujeme len videá po schválení pedagogickou radou. 

Prajeme Vám príjemné počúvanie a pozeranie. :-)

link tu :-)   

 https://www.youtube.com/results?search_query=zus+siroke

alebo na školskej stránke v podkategórii videogaléria

Začiatok školského roka - oznam

Milí žiaci a rodičia,

oznamujeme Vám, že vyučovanie v  našej škole začína

5. septembra (pondelok) 2016

od 9.30 v hlavnej budove školy. 

Zápis je záväzný pre všetkých žiakov školy. Ak z vážneho dôvodu nemôžte prísť v pondelok, čakáme Vás v priebehu prvého školského týždňa.

 

Zlatica Huttmanová, DiS. art, riaditeľka  a kolektív pedagógov ZUŠ v Širokom :-)

Záverečný koncert jún 2016 - foto a poďakovanie

V pondelok 20. júna 2016 sa v rámci

Záverečného koncertu

v sále obecného úradu predstavili žiaci Základnej umeleckej školy v Širokom.  

Mali sme možnosť tlieskať krásnym hudobným, tanečným a tiež hereckým výkonom. Žiaci výtvarného odboru spolu s pani učiteľkou vyzdobili sálu úžasnými kulisami v štýle Mexiko. 

V závere koncertu boli riaditeľkou ocenení všetci žiaci, ktorí reprezentovali školu na mimoškolských súťažiach a prehliadkach. V tomto školskom roku ich bolo spolu 23 prevažne z hudobného odboru. Veľmi pekne im za úspešnú a dôstojnú reprezentáciu ďakujeme. 

Koncert mal vysokú profesionálnu úroveň a podľa ohlasov patril k najlepším v histórii školy. Ďakujeme skvelému publiku, ktoré vytvorilo príjemnú umeleckú atmosféru. 

fotogaléria

Riaditeľské voľno žiakom v ZUŠ

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Širokom v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 §3 ods. 10 o organizácii školského roka  v ZŠ, SŠ, ZUŠ

udeľuje so súhlasom zriaďovateľa

dňa 28. júna 2016 (utorok) riaditeľské voľno žiakom

z dôvodu metodického dňa učiteľov v ZUŠ.

                                                                                              Zlatica Huttmanová, DiS. art., riaditeľka školy

Na stránke máme 100 návštevníkov