Slávnostné otvorenie Hasičskej zbrojnice v obci

V sobotu 18. novembra 2017 sa  v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie a odovzdanie novej hasičskej zbrojnice do užívania. Žiaci z  ľudovej hudby Širočan, z triedy p. zástupkyne Z. Huttmanovej a p. uč. P. Sabola svojím vystúpením prispeli  k slávnostnej atmosfére tohto podujatia. 

                                                                                    fotogaléria

Rozprávka o troch grošoch - foto

V pondelok 13. novembra 2017 sme privítali v našej ZUŠ kamarátov - hercov

z divadla PORTÁL, ktorí sa nám predstavili s novou rozprávkou

"O troch grošoch".

 

 Rozprávka bola veselá a náučná zároveň. 

Tak sa už tešíme - opäť o rok! wink

 

                                                                                     Fotogaléria

 

Záverečný verejný koncert - veľká sála OcÚ, jún 2017

Končí sa školský rok, pomaly začínajú letné prázdniny a tak naši výtvarníci vyzdobili sálu kultúrneho domu v Širokom dovolenkovými plážovými kulisami. Záverečný verejný koncert v utorok 13. júna 2017 sme venovali rôznym žánrom a hudobným štýlom, predstavili sme to najlepšie, čo sme sa v druhom polroku naučili. Hudobníci, tanečníci, herci či výtvarníci, všetci prispeli svojou troškou. Všetkým účinkujúcim aj divákom - rodičom, starým rodičom či priateľom našej školy ďakujeme za priazeň a veríme, že sme im utorkové popoludnie spríjemnili. 

 

fotogaléria

Koncert žiakov 4. ročníka prvej časti šk. rok 2016/2017

Vo štvrtok 8. júna sme v koncertnej sále našej školy pripravili pre rodičov žiakov 4. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia záverečný koncert. Deti spoločne so svojimi učiteľmi predstavili svojim rodičom malú ukážku toho, čo sa u nás za 4 roky naučili, predviedli sa hrou na hudobné nástroje, spevom, tancom, výtvarnými prácami a tiež hereckým predstavením. Veríme, že sme rodičom pripravili príjemné popoludnie v kruhu umenia. Všetkým, ktorí naš pozvanie prijali ďakujeme. 

 

fotogaléria

Absolventský koncert - FOTO

V utorok 6.júna 2017 absolventi hudobného, tanečného, literárno-dramatického a výtvarného odboru pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a pod odborným dohľadom svojich pedagógov absolventský koncert. Strávili sme spolu príjemné popoludnie naplnené krásnymi hudobnými tónmi, temperamentnými krokmi, hĺbavým slovom a to všetko pod hrou  farebných výtvarných prác.

Všetkým, ktorí prijali pozvanie na absolventský koncert našich žiakov a spoločne pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru srdečne ďakujeme. 

 

Fotogaléria

9. ročník školskej súťaže "Šikovný hudobník a výtvarník 2017"

V pondelok 5. júna si najšikovnejší žiaci našej školy zmerali svoje sily v hre na hudobný nástroj už v 9. ročníku školskej súťaže "Šikovný hudobníK" Žiaci boli podľa veku rozdelení do štyroch kategórií. v prvej súťažili 8 žiaci, v druhej 5 žiaci, v tretej 1 žiak a v štvrtej 2 žiaci. Účasť bola menšia ako po iné roky, ale výkony boli naozaj na úrovni. Všetci boli ocenení a výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

V tomto školskom roku opätovne súťažili aj žiaci výtvarného odboru ako "Šikovný výtvarník". Sily si merali v dvoch kategóriách, priestorové a plošné práce. Výsledky sú tiež v prílohe.

 

Zlatica Huttmanová, DiS. art., riaditeľka školy

 

fotogaléria

Na stránke máme 24 návštevníkov