Absolventský koncert - FOTO

V utorok 6.júna 2017 absolventi hudobného, tanečného, literárno-dramatického a výtvarného odboru pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a pod odborným dohľadom svojich pedagógov absolventský koncert. Strávili sme spolu príjemné popoludnie naplnené krásnymi hudobnými tónmi, temperamentnými krokmi, hĺbavým slovom a to všetko pod hrou  farebných výtvarných prác.

Všetkým, ktorí prijali pozvanie na absolventský koncert našich žiakov a spoločne pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru srdečne ďakujeme. 

 

Fotogaléria

9. ročník školskej súťaže "Šikovný hudobník a výtvarník 2017"

V pondelok 5. júna si najšikovnejší žiaci našej školy zmerali svoje sily v hre na hudobný nástroj už v 9. ročníku školskej súťaže "Šikovný hudobníK" Žiaci boli podľa veku rozdelení do štyroch kategórií. v prvej súťažili 8 žiaci, v druhej 5 žiaci, v tretej 1 žiak a v štvrtej 2 žiaci. Účasť bola menšia ako po iné roky, ale výkony boli naozaj na úrovni. Všetci boli ocenení a výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

V tomto školskom roku opätovne súťažili aj žiaci výtvarného odboru ako "Šikovný výtvarník". Sily si merali v dvoch kategóriách, priestorové a plošné práce. Výsledky sú tiež v prílohe.

 

Zlatica Huttmanová, DiS. art., riaditeľka školy

 

fotogaléria

Turíčny jarmok v partnerskej obci Slovenská Ľupča

V sobotu 3. júna 2017 sme si užili celodenný výlet v partnerskej obci Slovenská Ľupča. Konal sa tam už tradičný Turíčny jarmok. Boli sme vyslaní starostom obce Široké, aby sme reprezentovali našu obec. Myslím, že sa nám to podarilo naozaj dôstojne. Program sme zostavili spoločne - tanečný odbor - folklórne tance pod vedením p. učiteľa M. Mazura a Ľudová hudba Širočan pod vedením p. riad. Z. Huttmanovej. Vystúpenie nám dopadlo naozaj na výbornú a celou cestou domov sme si v autobuse užívali skvelú atmosféru.

 

fotogaléria

Deň Matiek 2017

V nedeľu 14.mája 2017 popoludní  naša obec v spolupráci s materskou, základnou a Základnou umeleckou školou v Širokom pripravili pre všetky mamičky, staré mamičky pekný kultúrny program. Sálu nám vyzdobili žiaci zo ZUŠky spolu s pani učiteľkou Mgr. Veronikou Fedorčákovou, programom nás sprevádzali žiačky Literárno-dramatického odboru našej školy. 

Publikum bolo skvelé, účasť hojná. Pán starosta zároveň vyhodnotil výtvarnú súťaž, ktorá bola vyhlásená pre všetky deti obce. Zúčastnili sa jej aj deti výtvarného odboru našej ZUŠky. Výhercom srdečne blahoželáme. 

                                                                    fotogaléria

Priniesli sme si diplomy - Slávik Slovenska 2017 Okresné kolo

V stredu 10. mája 2017 sa konalo

Okresné kolo už 29.-teho  ročníka  súťaže v speve ľudových piesní

"Slávik Slovenska 2017".

Súťaž prebieha pod záštitou nadácie známeho operného speváka Petra Dvorského. 

Už tradične súťaž prebiehala v priestoroch CVČ ABC v Prešove. Súťažili víťazi školských a obvodných kôl Prešovského okresu. Počet súťažiacich tohto ročníka bol obzvlášť vysoký, napriek tomu sa našim žiačkam podarilo získať ocenenia aj pre našu ZUŠku. 

V II. kategórii sa podarilo Janke Jurčišinovej získať  3. miesto

a v III. kategórii Karin Juščákovej 2. miesto.

Dievčatám srdečne blahoželáme.

Poďakovanie patrí aj p. riaditeľke Zlatici Huttmanovej, DiS. art. za venovanú prípravu žiačok. 

 

fotogaléria

Vernisáž Výtvarného odboru 2017

V stredu 26. apríla 2017 sa v koncertnej sále školy konal už  5. ročník výstavy

"Vernisáž prác žiakov výtvarného odboru".

Pod vedením p. uč. Mgr. Veroniky Fedorčákovej žiaci odprezentovali svoje tvorivé, nápadité práce tvorené rôznymi výtvarnými technikami. Bolo čo obzerať, naši žiaci vytvorili množstvo nádherných prác. Veríme, že rodičom sa výstava páčila. Ďakujeme tiež žiakom literárno-dramatického odboru za prípravu krátkeho divadelného predstavenia. 

 

fotogaléria

Spoločný koncert 4 ZUŠiek v Gelnici

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa konal každoročný výmenný koncert 4 ZUŠiek.

Spoločný program pripravujú

4 ZUŠky - ZUŠ Gelnica, ZUŠ Krompachy, ZUŠ Spišské Podhradie a ZUŠ Široké.

Tento rok sme sa stretli v ZUŠ Gelnica.

Každá škola pripravila to najlepšie, čím sa môže popýšiť. Počuli a videli sme krásne umelecké prevedenie hudobných diel. Zazneli husle, klavír, akordeóny, gitary, spev či malé hudobné zoskupenia. Domov sme si priniesli príjemný umelecký zážitok a tešíme sa na spoločné stretnutie s našimi priateľmi znovu o rok, tento krát u nás, v Širokom.

                                                                                                   

fotogaléria

 

Úspešní naši huslisti v Košiciach

V stredu 12. apríla 2017 sa konal v Základnej umeleckej škole na Bernolákovej v Košiciach

5. ročník súťaže v hre na sláčikových nástrojoch.

Súťaže sa zúčastnilo  56 žiakov zo 16- tich ZUŠ východoslovenského regiónu.

Našu ZUŠ reprezentovali Karin Juščáková v IV. kategórii a František Čech v V. kategórii súťaže

z husľovej triedy riaditeľky Zlatice Huttmanovej, DiS. art..

Domov si obaja priniesli nádherné zlato.

Svedomitá práca, usilovnosť a hodiny strávené pri husliach im teda priniesli vytúženú odmenu. Našim skvelým huslistom srdečne blahoželáme a želáme im veľa ďalších umeleckých úspechov.

Pani riaditeľke Zlatici Huttmanovej, DiS. art. ďakujeme za svedomitú prípravu svojich žiakov a za výbornú spolupráci pri klavírnej korepetícii ďakujeme p. uč. Júlii Milčákovej, DiS. art.

 

fotogaléria

 

Karin Juščáková - pozri video

František Čech - pozri video

 

 

Výsledky školského kola "Slávik Slovenska 2017" a FOTO

 

 

Dňa 5. apríla 2017 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní  

"Slávik Slovenska 2017".  

Atmosféra bola výborná, rodičia a starí rodičia boli súťažiacim morálnou oporou. Všetci speváci zvládli trému na jednotku a podali krásne spevácke výkony.

Výsledky si môžete pozrieť v prílohe. :-)

 

Zlatica Huttmanová, DiS. art., riaditeľka školy                                   

 

                                                                                 Fotogaléria

 

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Výsledky SS 2017.pdf)Výsledky SS 2017.pdf420 kB

Na stránke máme 89 návštevníkov