ZŠ stavba novej telocvične

22. marca 2018 sa v školskom areáli ZŠ v Širokom konalo slávnostné poklepanie základného kameňa stavby novej telocvične. Aj keď počasie nebolo práve najteplejšie, pre kolektív a žiakov ZŠ to bola slávnostná chvíľa. 

Želáme im, aby začatá stavba novej telocvične prebehla bez problémov a bola im odovzdaná do užívania v plánovanom termíne.

Ľudovými piesňami program spestrili: Bernadeta Mihaľová - husle, Timotej Mariňák - akordeón, Gregor Marušák -ozembuch, Frederik Bartoš - kontrabas, Anna Mariňáková - spev.

 

foto v galérii

 

foto: M. Magda, Víťaz 406

P. uč. P. KÖRTVÉLYESSYOVÁ predseda poroty

V dňoch 16. - 17. marca 2018 Spišské osvetové stredisko v Spišskej N. Vsi usporiadalo v priestoroch  divadla regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti. Naša p. uč.  Mgr. Petra Körtvélyessyová, DiS.art. bola pozvaná za - predsedu poroty. Je plná zážitkov a teší ju, že je ešte dosť detí v dnešnom "svete počítačov", ktoré sa venujú kultúre a umeniu. A my s ňou môžeme iba súhlasiť.

TRIEDNY SEMINÁR p. uč. M. Semanová

V piatok 16. 03. 2018 si väčšina žiakov z triedy p. uč. Bc. M. Semanovej,DiS.art.  zahrala na triednom seminári. Zazneli prevažne zobcové, ale aj altová flauta v klavírnej spolupráci  p. riad. L. Nehilovej.

Žiaci zhodnotili svoje vystúpenie, rozprávali sa aj o skladbách a výkonoch, ktoré ich najviac zaujali.

P. učiteľka im v závere poďakovala za ich pekné výkony.

 

SLÁVIK SLOVENSKA školské kolo

Školské kolo v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2018" sa konalo v piatok 06. apríla, v koncertnej sále. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov našej ZUŠ.

Kým porota, zložená z učiteľov našej školy sa radila o výsledkoch, žiaci si vo vedľajšej triede vyspevovali na ľudovú nôtu. Spoločne sme strávili príjemné folklórne popoludnie smile

 

foto v galérii

 

TRIEDNE SEMINÁRE 1. polrok

V mesiacoch január a február 2018 p. uč. V. Uherová - gitara, D. Šimčík - gitara, Z. Huttmanová - husle,

J. Milčáková - klavír, absolvovali so svojimi žiakmi v koncertnej sále ZUŠ triedne semináre.

 Tým zavŕšili prácu v 1. šk. polroku, trénovali si pódiové vystupovanie, v závere zhodnotili svoje výkony,

a už teraz sa tešia na triedny koncert v závere šk. roka za účasti rodičov.

 

  foto v galérii

VALENTÍNSKE SOIRÉE

13. februára v našej koncertnej sále zazneli pekné tóny v podaní žiakov hudobného odboru, ale aj úsmevné sketche žiakov literárno-dramatického odboru, v rámci interného koncertu s názvom

"VALENTÍNSKE SOIRÉE".

Okrem pekného umeleckého zážitku bola pre účinkujúcich, ale aj hostí pripravená sladká pozornosť.

Ďakujeme žiakom za ich pekné výkony, učiteľom za kvalitnú prípravu, a v neposlednom rade rodičom a kamarátom za ich účasť.

 

foto v galérii

 

 

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Valentinske soireé.jpg)Valentinske soireé.jpg2081 kB

VIANOČNÝ KONCERT- foto

Vianočný koncert našej ZUŠ sa uskutočnil v stredu 20. 12. 2017

tentokrát vo viacúčelovej sále vo Víťaze.

Okrem moderátoriek koncertu nás milo privítal aj starosta obce Víťaz p. Ing. Ján Baloga. V rámci koncertu  sa predstavili hudobníci, tanečníci, žiaci literárno-dramatického odboru, ale aj výtvarníci výrobou scény a kulís.

O tom, že výkony našich žiakov pod vedením svojich triednych učiteľov vás potešili a predvianočne naladili, svedčil aj záverečný aplauz.

 

/foto v galérii/

  

V mene učiteľov a žiakov ZUŠ v Širokom Vám prajem

pokojné, požehnané, radostné vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2018.

  

 

 

Mgr. Lenka Nehilová, DiS. art.

riaditeľka školy

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vianočný koncert.jpg)Vianočný koncert.jpg4369 kB

MIKULÁŠ - POĎAKOVANIE

SRDEČNE ĎAKUJEME !!!

Všetkým vám - žiakom a rodičom za skvelúúú a jedinečnú atmosféru, ohlasy a sms správy na mikulášske predstavenie Svet hľadá Mikuláša ... 

účinkovali sme v obsadení:

Scénar a naštudovanie, ježibaba Helga: Petra Körtvélyessyová

Snehulienka, spev: Miriam Straková

Červená čiapočka, scéna a rekvizity: Veronika Fedorčáková

Šmoulinka: Martina Semanová

Pjotr, tanec: Mykhaylo Mazur

Xio-ling: Pavol Balčák

Mikuláš, spev: Ondrej Nehila

Anjel: Viktória Straková

Čert: Simona Smolková

 

Hudobné aranžmá,  akordeón a spev: Peter Sabol

Klavír a spev: Lenka Nehilová

Gitara: Dominik Šimčík

Bicie a spev: Pavol Balčák

 

Mikulášovi pri balení darčekov wink pomáhali: p. Emília Kondisová, Lenka Mariňáková, Renáta Širocká, Michaela Adamkovičová, Anna Mariňáková, Tamara Širocká

 

Vaši učitelia ZUŠsmile

/FOTO v galérii/

 

 

Mikulášsky balíček pre súrodenca

Rodičovská rada pri ZRPŠ v spolupráci s vedením ZUŠ ponúka pre súrodencov - žiakov ZUŠ zakúpiť si lístok v hodnote 5€, ktorým sa dieťa preukáže pri preberaní mikulášskeho balíčka. V prípade záujmu tak môžete urobiť u riaditeľky ZUŠ, prípadne p. zástupkyne do štvrtka 30. novembra 2017 v čase od 10.30 do 17.00 hod.

Na stránke máme 62 návštevníkov