GELNICKÝ KĽÚČ ocenenia

V piatok 25. 05. 2018 sa naši huslisti zúčastnili XIV. ročníka festivalu komornej hudby "GELNICKÝ KĽÚČ".

Je to prehliadka neprofesionálnych detských, mládežníckých a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby, rôzneho nástrojového obsadenia.

 

Kategória A1 (súťažilo 8 komorných telies)

Husľové trio A-STRINGS - strieborné pásmo 

 

Kategória A2 (súťažili 2 súbory)

Komorný súbor STRINGS - zlaté pásmo 

 

Kategória B2 (súťažili 2 súbory)

Komorný súbor STRINGS - zlaté pásmo a Cena primátora mesta Gelnica

 

František ČECH bol ocenený diplomom za mimoriadne pozoruhodný výkon v rámci súboru.

Husľové trio: František Čech, Zuzana Triščíková, Karin Juščáková

Komorný súbor: František Čech, Zuzana Triščíková, Karin Juščáková, Gabriela Šeligová, Bernadeta Mihaľová, Anna Mariňáková, Sofia Ondriová, Ema Balogová, Jakub Krokus, Aneta Novotná, Sandra Straková, Vanda Sirovičová, Adela Magdová, Timotej Mariňák - akordeón.

Žiakov pripravila tr. uč. Z. Huttmanová

foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

SLÁVIK SLOVENSKA krajské kolo

Krajské kolo v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2018" sa konalo vo štvrtok 24. mája 2018 v PKO Prešov.

Okres Prešov reprezentovala Timea Motýľová, ktorá vyhrala okresné kolo tejto súťaže v I. kategórii a tak postúpila do tohto krajského kola.

V krajskom kole sa v 1. kategórii predstavili najmladší speváci, víťazi 11-tich okresov Prešovského kraja.

Naša Timea MOTÝĽOVÁ získala 2. miesto.

V histórii našej ZUŠ je to prvýkrát s umiestnením v rámci kraja. Predstava, že iba stupienok nás delil od postupu na celoslovenské kolo tejto súťaže za účasti p. Petra Dvorského, bola povznášajúca. Atmosféru úsmevného sprievodného programu folklórneho súboru Rozmarija, hodnotné a prajné slova poroty o tom, že kvalitná príprava a spev od srdca má vždy svoju hodnotu a krásne 2. miesto je to, čo sme si odniesli domov.

Akordeónový sprievod p. uč. P. Sabol, spev príprava p. riad. L. Nehilová.

foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

VÝTVARNÁ VERNISÁŽ foto

V piatok 25. 05. 2018 sa v našej koncertnej sále konala výstava prác žiakov - výtvarníkov, ktorú p. uč. V. Fedorčáková usporiadala v spolupráci so žiakmi LDO odboru pod vedením p. uč. P. Körtvélyessyovej s názvom DEDO PRAVEK.

V úvode -po krátkom privítaní p. riaditeľky sa predstavili najmladší žiaci LDO odboru humornou scénkou zo života pravekých ľudí.

Po nej p. uč. V. Fedorčáková predstavila práce žiakov-výtvarníkov, ktoré si žiaci spolu s rodičmi pozreli.

fotogaléria

MOYZESOV SLÁVIK ocenenia

Vo štvrtok 16. apríla 2018 sa v Prešove konal MOYZESOV SLÁVIK východoslovenská súťažná prehliadka v klasickom speve žiakov ZUŠ.

Súťažilo sa v piatich kategóriách. Naše dve dievčatá Viktória Straková a Kamila Zábrecká súťažili v 3. kategórii (14 súťažiacich), kde získali pekné ocenenia:

Viktória STRAKOVÁ - zlaté pásmo

Kamila ZÁBRECKÁ - bronzové pásmo

 

Žiačky pripravil p. uč. O. Nehila v klavírnej  spolupráci p. riad. L. Nehilovej.

 foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME smile

 

DEŇ MATIEK 2018

Nedeľa 13. mája 2018 patrila v Širokom všetkým MAMKÁM - jedinečným a milujúcim.

Dramaturgiu programu pripravili spoločne učitelia materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy.

Moderovanie, básne, scénky, rôzne štýly tanca, spev a hudba. To všetko s nadšením a od srdca predviedli deti a žiaci spomínaných škôl. Atmosféra celého programu bola srdečná, umocnená pekným počasím.

Organizovaním celého podujatia boli poverené  p. učiteľky zo ZŠ Široké, ktoré to zvládli na výbornú.

Za program ZUŠ poďakovanie patrí učiteľom: M. Klčovej, V. Fedorčákovej, O. Nehilovi, P. Sabolovi,

P. Balčákovi, M. Jarkovskému.

 foto: V. Fedorčáková

foto v galérii

KONCERT ABSOLVENTOV 4./1.

Záverečný koncert žiakov 4. ročníka 1. časti štúdia v našej ZUŠ sa konal v piatok 18. apríla 2018.

Štvrtý ročník stavia našich žiakov do trocha inej pozície ako po minulé šk. roky, kedy pred komisiou úročia čo sa za štyri roky naučili. To majú úspešne za sebou a koncert pre rodičov bol pekným zavŕšením. 

Hudobníci sa predstavili vybranou skladbou, výtvarníci prezentáciou záverečnej práce a projektom, tanečníci tancami HIP-HOP a Vareškový, literárno-dramatický odbor moderným - úsmevným spracovaním rozprávky "O Perníkovej chalúpke" wink

Kulisy k rozprávke vyrobila p. uč. V. Fedorčáková.

foto: M Cvengroš

foto v galérii

PRIATEĽSKÝ KONCERT ŠTYROCH ZUŠ "Umenie nás spája"

Vo štvrtok 19. apríla 2018 sa v koncertnej sále našej Základnej umeleckej školy konal interný priateľský koncert štyroch ZUŠ - Gelnica, Krompachy, Spišské Podhradie a Široké s názvom "Umenie nás spája".

Partnerská spolupráca našich škôl trvá už niekoľko rokov. Každým rokom je hostiteľom iná ZUŠ. Koncert bol inklúziou tradičného a inovatívneho - znela klasická, folklórna a populárna hudba. Výsledkom bola výborná atmosféra, pestrosť a rozmanitosť spoločného programu.

Stretnutie bolo inšpiratívne, učitelia sa vzájomne podporili a vymenili si svoje skúsenosti. Naše pozvanie prijal aj starosta obce Ing. Stanislav Bartoš.

 foto: Mgr. Matej Cvengroš

foto v galérii

SLÁVIK SLOVENSKA okresné kolo

V piatok 13. apríla 2018 sa konalo okresné kolo súťaže "Slávik Slovenska 2018" v Prešove. Naša ZUŠ mala zastúpenie v každej z troch kategórií: I. kat. Timea Motýľová, II. kat. Tamara Straková, III. kat. Zuzana Triščíková.

Ľudové piesne v podaní žiakov z jednotlivých škôl zneli celé dopoludnie, atmosféra bola výborná.

Predsedom odbornej poroty bola p. Anna SERVICKÁ.

Naše tri dievčatá spievali veľmi pekne. Ocenené boli: 

I. kategória Timea MOTÝĽOVÁ -  1. miesto a postup na krajské kolo

III. kategória Zuzana TRIŠČÍKOVÁ - 2. miesto 

Žiačky pripravila p. riad. Mgr. Lenka Nehilová.

Akordeónový sprievod Mgr. Peter Sabol.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

foto v galérii

 

Na stránke máme 50 návštevníkov