PRIATEĽSKÝ KONCERT ŠTYROCH ZUŠ "Umenie nás spája"

Vo štvrtok 19. apríla 2018 sa v koncertnej sále našej Základnej umeleckej školy konal interný priateľský koncert štyroch ZUŠ - Gelnica, Krompachy, Spišské Podhradie a Široké s názvom "Umenie nás spája".

Partnerská spolupráca našich škôl trvá už niekoľko rokov. Každým rokom je hostiteľom iná ZUŠ. Koncert bol inklúziou tradičného a inovatívneho - znela klasická, folklórna a populárna hudba. Výsledkom bola výborná atmosféra, pestrosť a rozmanitosť spoločného programu.

Stretnutie bolo inšpiratívne, učitelia sa vzájomne podporili a vymenili si svoje skúsenosti. Naše pozvanie prijal aj starosta obce Ing. Stanislav Bartoš.

 foto: Mgr. Matej Cvengroš

foto v galérii

SLÁVIK SLOVENSKA okresné kolo

V piatok 13. apríla 2018 sa konalo okresné kolo súťaže "Slávik Slovenska 2018" v Prešove. Naša ZUŠ mala zastúpenie v každej z troch kategórií: I. kat. Timea Motýľová, II. kat. Tamara Straková, III. kat. Zuzana Triščíková.

Ľudové piesne v podaní žiakov z jednotlivých škôl zneli celé dopoludnie, atmosféra bola výborná.

Predsedom odbornej poroty bola p. Anna SERVICKÁ.

Naše tri dievčatá spievali veľmi pekne. Ocenené boli: 

I. kategória Timea MOTÝĽOVÁ -  1. miesto a postup na krajské kolo

III. kategória Zuzana TRIŠČÍKOVÁ - 2. miesto 

Žiačky pripravila p. riad. Mgr. Lenka Nehilová.

Akordeónový sprievod Mgr. Peter Sabol.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

foto v galérii

 

ZŠ stavba novej telocvične

22. marca 2018 sa v školskom areáli ZŠ v Širokom konalo slávnostné poklepanie základného kameňa stavby novej telocvične. Aj keď počasie nebolo práve najteplejšie, pre kolektív a žiakov ZŠ to bola slávnostná chvíľa. 

Želáme im, aby začatá stavba novej telocvične prebehla bez problémov a bola im odovzdaná do užívania v plánovanom termíne.

Ľudovými piesňami program spestrili: Bernadeta Mihaľová - husle, Timotej Mariňák - akordeón, Gregor Marušák -ozembuch, Frederik Bartoš - kontrabas, Anna Mariňáková - spev.

 

foto v galérii

 

foto: M. Magda, Víťaz 406

P. uč. P. KÖRTVÉLYESSYOVÁ predseda poroty

V dňoch 16. - 17. marca 2018 Spišské osvetové stredisko v Spišskej N. Vsi usporiadalo v priestoroch  divadla regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti. Naša p. uč.  Mgr. Petra Körtvélyessyová, DiS.art. bola pozvaná za - predsedu poroty. Je plná zážitkov a teší ju, že je ešte dosť detí v dnešnom "svete počítačov", ktoré sa venujú kultúre a umeniu. A my s ňou môžeme iba súhlasiť.

TRIEDNY SEMINÁR p. uč. M. Semanová

V piatok 16. 03. 2018 si väčšina žiakov z triedy p. uč. Bc. M. Semanovej,DiS.art.  zahrala na triednom seminári. Zazneli prevažne zobcové, ale aj altová flauta v klavírnej spolupráci  p. riad. L. Nehilovej.

Žiaci zhodnotili svoje vystúpenie, rozprávali sa aj o skladbách a výkonoch, ktoré ich najviac zaujali.

P. učiteľka im v závere poďakovala za ich pekné výkony.

 

SLÁVIK SLOVENSKA školské kolo

Školské kolo v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2018" sa konalo v piatok 06. apríla, v koncertnej sále. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov našej ZUŠ.

Kým porota, zložená z učiteľov našej školy sa radila o výsledkoch, žiaci si vo vedľajšej triede vyspevovali na ľudovú nôtu. Spoločne sme strávili príjemné folklórne popoludnie smile

 

foto v galérii

 

TRIEDNE SEMINÁRE 1. polrok

V mesiacoch január a február 2018 p. uč. V. Uherová - gitara, D. Šimčík - gitara, Z. Huttmanová - husle,

J. Milčáková - klavír, absolvovali so svojimi žiakmi v koncertnej sále ZUŠ triedne semináre.

 Tým zavŕšili prácu v 1. šk. polroku, trénovali si pódiové vystupovanie, v závere zhodnotili svoje výkony,

a už teraz sa tešia na triedny koncert v závere šk. roka za účasti rodičov.

 

  foto v galérii

VALENTÍNSKE SOIRÉE

13. februára v našej koncertnej sále zazneli pekné tóny v podaní žiakov hudobného odboru, ale aj úsmevné sketche žiakov literárno-dramatického odboru, v rámci interného koncertu s názvom

"VALENTÍNSKE SOIRÉE".

Okrem pekného umeleckého zážitku bola pre účinkujúcich, ale aj hostí pripravená sladká pozornosť.

Ďakujeme žiakom za ich pekné výkony, učiteľom za kvalitnú prípravu, a v neposlednom rade rodičom a kamarátom za ich účasť.

 

foto v galérii

 

 

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Valentinske soireé.jpg)Valentinske soireé.jpg2081 kB

Na stránke máme 113 návštevníkov