ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC foto

V pondelok 12. 11. 2018 bolo v našej koncertnej sále veľa úsmevu a smiechu.

Po roku k nám opäť zavítalo divadlo Portál s "ROZPRÁVKOVÝM HRNCOM".

V rozprávke účinkovala aj naša p. učiteľka literárno-dramatického odboru Petra Pazerová.

Všetky rozprávky... O Červenej čiapočke, Perníkovej chalúpke a siedmych trpaslíkoch 

v hrnci pekne roztriedili...

 

Bolo super a už sa tešíme nabudúce wink

foto v galérii

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Plagat_Rozpravkovy_hrniec_2.pdf)ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC944 kB

TELOCVIČŇA ZŠ odovzdanie

10. 10. 2018 o 10:10 hod. sa v areáli ZŠ v Širokom uskutočnilo slávnostné odovzdanie novej telocvične do užívania.

Priestory telocvične aj nových učební sú krásne, moderné a nás teší, že sme boli súčasťou ich slávnostného odovzdania do užívania.

ĽUDOVKA: husle- Bernadeta MIHAĽOVÁ, Jakub KROKUS, Sofia ONDRIOVÁ, Aneta NOVOTNÁ, akordeón-Timotej MARIŇÁK, kontrabas- Frederik BARTOŠ, spev-Karin JUŠČÁKOVÁ.

Spev modernej piesne: Viktória STRAKOVÁ a Kamila ZÁBRECKÁ

foto v galérii

4. ŠIROCKÁ GRUĽADA

Obec Široké v sobotu 06. 10. 2018 usporiadala

4. ŠIROCKÚ GRUĽADU

na priestranstve za polyfunkčným objektom.

 

Návštevníci mohli ochutnať rôznorodé jedlá zo zemiakov.

Maľovaním na tvár prispeli p. uč. V. FUCHSOVÁ spolu so svojimi žiačkami Ivanou MAGDOVOU a Katarínou ČECHOVOU z výtvarného odboru.

Predstavila sa aj ĽUDOVKA v zložení: husle  - Jakub KROKUS, Bernadeta MIHAĽOVÁ, akordeón - Timotej MARIŇÁK, kontrabas - Frederik BARTOŠ, spev - Bernadeta PACOVSKÁ a Adela MAGDOVÁ. 

Počasie bolo výborné a už sa tešíme nabudúce smile

foto v galérii

V PERNÍKOVEJ CHALÚPKE žiaci MŠ a ZŠ

11. júna 2018 sme k nám na návštevu pozvali kamarátov z MŠ a ZŠ v Širokom. Okrem predvedenia úsmevne spracovanej rozprávky o Perníkovej chalúpke žiakov literárno-dramatického odboru a farebných kulís výtvarného odboru, si naši kamaráti vypočuli spev, hru na zobcovej flaute, klavíri, husliach, gitare a akordeóne.

Náučným a veselým slovom nás sprevádzala p. uč. Petra Körtvélyessyová.

 

Atmosféra tohto stretnutia bola veselá, náučná, srdečná a tešíme sa opäť nabudúcecool

foto V. Fedorčáková                                                                                                                         

foto v galérii

LAKOMEC foto

 

Moliérov Lakomec v modernej úprave a naštudovaní Petry Körtvélyessyovej bol uvedený v koncertnej sále ZUŠ v nedeľu 24. júna 2018.

V úlohe hercov nášho literárno-dramatického odboru sa predstavili Imrich Vihonský, Mária Katriňáková, Bernardína Šofranková, Mária Vitališová, Sylvia Kováčová, Eva Pavlíková, Katarína Lopuchovská a Terézia Kundeková.

 

Nedeľné popoludnie Širočanom spríjemnili až dvoma predstaveniami.

O smiech nebola núdza, hostia odchádzali s úsmevom a určite pozitívne

naladení do nadchádzajúceho pracovného týždňawink 

Srdečne blahoželáme k úspešnému predstaveniu!

foto v galérii

TRIEDNE KONCERTY foto

Triedne koncerty pre rodičov sa spravidla konajú v našej ZUŠ v mesiacoch máj a jún.

Žiaci sa predstavia skladbou z repertoáru, ktorú nacvičili v druhom šk. polroku.

Učitelia postupne pridávajú svoje foto zo žiakmi..

foto v galérii

SABINOVSKÝ JARMOK foto

V piatok 15. 06. 2018 sme vystúpili na 46. ročníku SABINOVSKÉHO JARMOKU.

 

Návštevníkom a divákom sa polhodinovým vystúpením predstavili žiaci tanečného odboru našej ZUŠ pod vedením p. uč. M. Klčovej a speváčky ľudových piesní pod vedením p. riad. L. Nehilovej, akordeónový sprievod p. uč. P. Sabol.

Atmosféra bola výborná a prialo nám aj počasie cool

foto v galérii

LETNÝ KONCERT foto

12. 06. 2018 vo veľkej sále OcÚ v Širokom sa konal záverečný LETNÝ KONCERT našej ZUŠ, v ktorom vystúpili žiaci zo všetkých odborov. V závere koncertu sme symbolicky ocenili žiakov, ktorí sa počas šk. roka zúčastnili okresných a vyšších súťaží a reprezentovali tak našu ZUŠ a obec Široké.

Čochvíľa je tu záver šk. roka 2017/2018, ktorý bol bohatý na udalosti... Mikulášske predstavenie, koncerty, školské, regionálne,  okresné a krajské súťaže jednotlivcov, ale aj kolektívov. Neopomeniem ani samotný vyučovací proces, ktorý je v priebehu šk. roka pre žiakov najdôležitejší. Opäť získali ďalšie zručnosti a vedomosti, ktoré ich posunuli vpred.

Žiakom a rodičom prajeme prežitie krásneho slnečného leta s množstvom pekných zážitkovcool  

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy a kolektív učiteľov ZUŠ

foto v galérii

ARTSCENA DANCE ocenenia

Naši tanečníci sa v sobotu 02. júna 2018 zúčastnili tanečnej súťaže ARTSCENA DANCE Prešov 2018.

Zúčastnilo sa ho 271 žiakov z 13 ZUŠ . Bol to naozaj tanečný sviatok a sme plní zážitkov. Okrem samotnej súťaže bolo pre účastníkov pripravené hudobno-tanečno-dramatické predstavenie "Búrka" žiakov Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove.

 

Ocenenia:

Moderný tanec "Summer dance": 1. miesto

 

Moderný tanec "Just HIP-HOP": 1. miesto

 

Ľudový tanec "Šarišská polka": 1. miesto

 

Ľudový tanec "Vareškový": 2. miesto

 

Moderný tanec "The first time":  2. miesto

 

Mimoriadna Cena poroty za tanečný výkon Richard ČARNÝ

 

CENA POROTY / p. uč. Klčovej/ za choreografiu tanca "Vareškový" 

Príprava žiakov p. uč. M. Klčová

foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT foto

6. júna 2018 vládla v našej ZUŠ slávnostná atmosféra pri príležitosti ABSOLVENTSKÉHO KONCERTU.

Žiaci ním zavŕšili istú etapu, ktorá si vyžadovala obetovať o niečo viac zo svojho voľného času -  a to práve hudbe, tancu, umeleckému slovu.

V prvej časti koncertu nám zneli: husle, klavír, gitary, akordeóny, altová a priečna flauta. V druhej časti to bolo tanečné číslo a scénka absolventky literárno-dramatického odboru.

Vystúpenie bolo venované hlavne rodičom ako poďakovanie. 

Milí absolventi, blahoželáme vám k úspešnému ukončeniu štúdia v našej ZUŠ!

foto v galérii

Na stránke máme 33 návštevníkov