LETNÝ KONCERT foto

12. 06. 2018 vo veľkej sále OcÚ v Širokom sa konal záverečný LETNÝ KONCERT našej ZUŠ, v ktorom vystúpili žiaci zo všetkých odborov. V závere koncertu sme symbolicky ocenili žiakov, ktorí sa počas šk. roka zúčastnili okresných a vyšších súťaží a reprezentovali tak našu ZUŠ a obec Široké.

Čochvíľa je tu záver šk. roka 2017/2018, ktorý bol bohatý na udalosti... Mikulášske predstavenie, koncerty, školské, regionálne,  okresné a krajské súťaže jednotlivcov, ale aj kolektívov. Neopomeniem ani samotný vyučovací proces, ktorý je v priebehu šk. roka pre žiakov najdôležitejší. Opäť získali ďalšie zručnosti a vedomosti, ktoré ich posunuli vpred.

Žiakom a rodičom prajeme prežitie krásneho slnečného leta s množstvom pekných zážitkovcool  

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy a kolektív učiteľov ZUŠ

foto v galérii

ARTSCENA DANCE ocenenia

Naši tanečníci sa v sobotu 02. júna 2018 zúčastnili tanečnej súťaže ARTSCENA DANCE Prešov 2018.

Zúčastnilo sa ho 271 žiakov z 13 ZUŠ . Bol to naozaj tanečný sviatok a sme plní zážitkov. Okrem samotnej súťaže bolo pre účastníkov pripravené hudobno-tanečno-dramatické predstavenie "Búrka" žiakov Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove.

 

Ocenenia:

Moderný tanec "Summer dance": 1. miesto

 

Moderný tanec "Just HIP-HOP": 1. miesto

 

Ľudový tanec "Šarišská polka": 1. miesto

 

Ľudový tanec "Vareškový": 2. miesto

 

Moderný tanec "The first time":  2. miesto

 

Mimoriadna Cena poroty za tanečný výkon Richard ČARNÝ

 

CENA POROTY / p. uč. Klčovej/ za choreografiu tanca "Vareškový" 

Príprava žiakov p. uč. M. Klčová

foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT foto

6. júna 2018 vládla v našej ZUŠ slávnostná atmosféra pri príležitosti ABSOLVENTSKÉHO KONCERTU.

Žiaci ním zavŕšili istú etapu, ktorá si vyžadovala obetovať o niečo viac zo svojho voľného času -  a to práve hudbe, tancu, umeleckému slovu.

V prvej časti koncertu nám zneli: husle, klavír, gitary, akordeóny, altová a priečna flauta. V druhej časti to bolo tanečné číslo a scénka absolventky literárno-dramatického odboru.

Vystúpenie bolo venované hlavne rodičom ako poďakovanie. 

Milí absolventi, blahoželáme vám k úspešnému ukončeniu štúdia v našej ZUŠ!

foto v galérii

GELNICKÝ KĽÚČ ocenenia

V piatok 25. 05. 2018 sa naši huslisti zúčastnili XIV. ročníka festivalu komornej hudby "GELNICKÝ KĽÚČ".

Je to prehliadka neprofesionálnych detských, mládežníckých a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby, rôzneho nástrojového obsadenia.

 

Kategória A1 (súťažilo 8 komorných telies)

Husľové trio A-STRINGS - strieborné pásmo 

 

Kategória A2 (súťažili 2 súbory)

Komorný súbor STRINGS - zlaté pásmo 

 

Kategória B2 (súťažili 2 súbory)

Komorný súbor STRINGS - zlaté pásmo a Cena primátora mesta Gelnica

 

František ČECH bol ocenený diplomom za mimoriadne pozoruhodný výkon v rámci súboru.

Husľové trio: František Čech, Zuzana Triščíková, Karin Juščáková

Komorný súbor: František Čech, Zuzana Triščíková, Karin Juščáková, Gabriela Šeligová, Bernadeta Mihaľová, Anna Mariňáková, Sofia Ondriová, Ema Balogová, Jakub Krokus, Aneta Novotná, Sandra Straková, Vanda Sirovičová, Adela Magdová, Timotej Mariňák - akordeón.

Žiakov pripravila tr. uč. Z. Huttmanová

foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

SLÁVIK SLOVENSKA krajské kolo

Krajské kolo v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2018" sa konalo vo štvrtok 24. mája 2018 v PKO Prešov.

Okres Prešov reprezentovala Timea Motýľová, ktorá vyhrala okresné kolo tejto súťaže v I. kategórii a tak postúpila do tohto krajského kola.

V krajskom kole sa v 1. kategórii predstavili najmladší speváci, víťazi 11-tich okresov Prešovského kraja.

Naša Timea MOTÝĽOVÁ získala 2. miesto.

V histórii našej ZUŠ je to prvýkrát s umiestnením v rámci kraja. Predstava, že iba stupienok nás delil od postupu na celoslovenské kolo tejto súťaže za účasti p. Petra Dvorského, bola povznášajúca. Atmosféru úsmevného sprievodného programu folklórneho súboru Rozmarija, hodnotné a prajné slova poroty o tom, že kvalitná príprava a spev od srdca má vždy svoju hodnotu a krásne 2. miesto je to, čo sme si odniesli domov.

Akordeónový sprievod p. uč. P. Sabol, spev príprava p. riad. L. Nehilová.

foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

VÝTVARNÁ VERNISÁŽ foto

V piatok 25. 05. 2018 sa v našej koncertnej sále konala výstava prác žiakov - výtvarníkov, ktorú p. uč. V. Fedorčáková usporiadala v spolupráci so žiakmi LDO odboru pod vedením p. uč. P. Körtvélyessyovej s názvom DEDO PRAVEK.

V úvode -po krátkom privítaní p. riaditeľky sa predstavili najmladší žiaci LDO odboru humornou scénkou zo života pravekých ľudí.

Po nej p. uč. V. Fedorčáková predstavila práce žiakov-výtvarníkov, ktoré si žiaci spolu s rodičmi pozreli.

fotogaléria

MOYZESOV SLÁVIK ocenenia

Vo štvrtok 16. apríla 2018 sa v Prešove konal MOYZESOV SLÁVIK východoslovenská súťažná prehliadka v klasickom speve žiakov ZUŠ.

Súťažilo sa v piatich kategóriách. Naše dve dievčatá Viktória Straková a Kamila Zábrecká súťažili v 3. kategórii (14 súťažiacich), kde získali pekné ocenenia:

Viktória STRAKOVÁ - zlaté pásmo

Kamila ZÁBRECKÁ - bronzové pásmo

 

Žiačky pripravil p. uč. O. Nehila v klavírnej  spolupráci p. riad. L. Nehilovej.

 foto v galérii

SRDEČNE BLAHOŽELÁME smile

 

DEŇ MATIEK 2018

Nedeľa 13. mája 2018 patrila v Širokom všetkým MAMKÁM - jedinečným a milujúcim.

Dramaturgiu programu pripravili spoločne učitelia materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy.

Moderovanie, básne, scénky, rôzne štýly tanca, spev a hudba. To všetko s nadšením a od srdca predviedli deti a žiaci spomínaných škôl. Atmosféra celého programu bola srdečná, umocnená pekným počasím.

Organizovaním celého podujatia boli poverené  p. učiteľky zo ZŠ Široké, ktoré to zvládli na výbornú.

Za program ZUŠ poďakovanie patrí učiteľom: M. Klčovej, V. Fedorčákovej, O. Nehilovi, P. Sabolovi,

P. Balčákovi, M. Jarkovskému.

 foto: V. Fedorčáková

foto v galérii

KONCERT ABSOLVENTOV 4./1.

Záverečný koncert žiakov 4. ročníka 1. časti štúdia v našej ZUŠ sa konal v piatok 18. apríla 2018.

Štvrtý ročník stavia našich žiakov do trocha inej pozície ako po minulé šk. roky, kedy pred komisiou úročia čo sa za štyri roky naučili. To majú úspešne za sebou a koncert pre rodičov bol pekným zavŕšením. 

Hudobníci sa predstavili vybranou skladbou, výtvarníci prezentáciou záverečnej práce a projektom, tanečníci tancami HIP-HOP a Vareškový, literárno-dramatický odbor moderným - úsmevným spracovaním rozprávky "O Perníkovej chalúpke" wink

Kulisy k rozprávke vyrobila p. uč. V. Fedorčáková.

foto: M Cvengroš

foto v galérii

Na stránke máme 96 návštevníkov