Milí rodičia a žiaci,

s radosťou Vám oznamujem, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2021/13405:1-A1810 s účinnosťou od pondelka 17. mája 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ vo všetkých predmetoch a odboroch.

Prezenčne sa vyučuje v individuálnej forme aj spev a dychové nástroje.

Rovnako sa vyučuje prezenčne v kolektívnych odboroch a predmetoch: tanec, výtvarná, literárno-dramatický odbor,  hudobná náuka, komorná a súborová hra.

Žiak si prekryje horné dýchacie cesty, pri vstupe si dezinfikuje ruky.

Vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak odovzdá svojmu triednemu učiteľovi/učiteľom, ak navštevuje dva odbory (v prílohe).

 Prevádzka ZUŠ - pokyny aktuálne k 17. 05. 2021 v prílohe.

 

Na stránke máme 145 návštevníkov