Milí žiaci a rodičia,

pandemická situácia nám naďalej nedovoľuje uskutočniť "naživo" triedne, medzitriedne a verejné koncerty. My však tvorivo pracujeme v prezenčnom aj dištančnom vyučovaní a  preto Vám prinášame ďalší online pozdrav žiakov a učiteľov našej ZUŠ.

Prajeme pekný umelecký zážitok :)

https://www.youtube.com/watch?v=wU8EOX3m3b8

Na stránke máme 82 návštevníkov