Vážení rodičia a milí žiaci,

 v novom roku Vám prajem hlavne veľa zdravia a optimizmu, žiakom chuť do získavania ďalších vedomostí a zručností.

Od 11. 01. 2021 pokračujeme v zaužívanej dištančnej forme vyučovania. Po 25. 01. budeme postupovať podľa ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, uznesení vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel

COVID AUTOMATU.

 

                                                                                                        Mgr. Lenka Nehilová, DiS. art, riaditeľka školy

Na stránke máme 45 návštevníkov