Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujem, že v júni 2020 sa v Základnej umeleckej škole

vyučovanie NEOBNOVUJE. 

Vyučovací proces bude aj v júni prebiehať dištančne - online. 

 

Od 15. júna 2020 je možnosť konzultačnej vyučovacej hodiny na báze dobrovoľnosti aj pre žiakov výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru (vekovo 1. -5. roč. ZŠ).

Žiakom hudobného odboru (vekovo 1. - 5. roč. ZŠ), ktorých zákonní zástupcovia v prieskume prejavili záujem o prezenčnú formu vyučovania, ponúkame od 08. 06. 2020 v  prípade záujmu možnosť individuálnej konzultačné vyučovacie hodiny s učiteľom v priestoroch školy.

Rodič môže kontaktovať triedneho učiteľa a dohodnúť individuálnu konzultačnú hodinu žiaka v priestoroch školy, za splnenia podmienok.

Podmienky:

 ♦ Do budovy bude povolený vstup žiakovi iba - s vypísaným vyhlásením o bezinfekčnosti (tlačivo v prílohe), a v čase, ktorý sa vopred dohodne .

♦  Žiak vstupuje do priestorov školy s rúškom a  vydenzifikuje si ruky.

♦  Rodičia nemôžu vstupovať do priestorov školy. 

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (vyhlásenie žiak.doc)vyhlásenie žiak.doc31 kB

Na stránke máme 38 návštevníkov