Vážení rodičia,

na základe aktualizovaného Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu zo dňa 28. 05. 2020 (doplnené o ZUŠ), s účinnosťou od 01. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom.

Organizačne nebolo vydané usmernenie pre ZUŠ  - 30. 05. 2020 bola k rozhodnutiu doplnená informácia, že sa má postupovať primerane podľa pokynov ZŠ ( žiaci vo veku 1. - 5. roč. v ZŠ).

 

Triedni učitelia (ak nepatria do rizikovej skupiny) v dňoch 01. a 02. júna zisťujú záujem o prezenčné individuálne vyučovanie v našej ZUŠ, ktoré bude podkladom pre rozhodnutie zriaďovateľa o forme vyučovania v našej ZUŠ v júni 2020.

 

 

Mgr. Lenka Nehilová, DiS art., riaditeľka školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie-MS-SR.pdf)Rozhodnutie-MS-SR.pdf290 kB

Na stránke máme 24 návštevníkov