Vážení rodičia a žiaci,

 opatrenie MŠVVaŠ  SR zo dňa 24. 03. 2020

 v školách sa prerušuje vyučovanie až do odvolania.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

 

V našej ZUŠ diaľkové-dištančné vyučovanie a zadávanie úloh sa realizuje takto:

HUDOBNÝ ODBOR: telefonicky, mailom, online vyučovaním, zasielaním zvukových a video záznamov žiakov s naštudovanou skladbou a pod.- formu a ich kombináciu si volí každý vyučujúci individuálne

 

TANEČNÝ ODBOR: facebook -  inštruktážne videá pre žiakov vytvárané p. učiteľkou  podľa ročníkov,

projekt - nácvik a zaslanie vlastnej choreografie žiaka podľa zadania

 

VÝTVARNÝ ODBOR: pracovná web stránka vytvorená p. učiteľkou https://vytvarnyodborzus.webnode.sk, mailový kontakt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:  mailová komunikácia, umelecké texty, rozprávky, videá a pod.

 

 Verím, že aj v tejto situácii bude vzájomná komunikácia  ústretová a vyučovanie kreatívne.

 

Mgr. Lenka Nehilová, riaditeľka školy

Na stránke máme 161 návštevníkov