Na základe rozhodnutia MŠSR a záverov Ústredného krízového štábu, v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým vírusom COVID-19 sa

PRERUŠUJE VYUČOVANIE

na školách a školských zariadeniach v období od 16.03. do 27.03. 2020 vrátane.

Zároveň Vás chceme milí rodičia požiadať, vzhľadom na situáciu kedy nemôže prebiehať riadne vyučovanie, aby ste svoje deti - našich žiakov povzbudili k pravidelnému cvičeniu. Po návrate nám to uľahčí prácu a plynule nadviažeme na učebné plány pre tento školský rok.

Ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie!

Kolektív učiteľov ZUŠ

Na stránke máme 34 návštevníkov