Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č.248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 ods. 10 vyhlášky č.518/2010 Z. z. MŠ SR

 

poskytuje so súhlasom zriaďovateľa žiakom Základnej umeleckej školy, 082 37 Široké 353

v piatok 20. 12. 2019 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

z organizačných dôvodov.

Na stránke máme 109 návštevníkov