Absolventi hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru svoje štúdium zavŕšili absolventským koncertom hrou na klavíri, priečnej flaute, husliach, akordeóne, spevom, scénkou, prezentáciou svojich výtvarných prác.

Poďakovanie patrí triednym učiteľom za vedenie počas štúdia a prípravu absolventského vystúpenia.

Absolventské tablo navrhla a zhotovila uč. Mgr. Veronika Fuchsová - výtvarný odbor.

foto v galérii

Na stránke máme 100 návštevníkov