V Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove sa v pondelok 29. 04. 2019

konala celoslovenská súťaž v speve populárnej a muzikálovej piesne žiakov základných umeleckých škôl.

Z našej ZUŠ sa populárnou piesňou predstavila

Kamila ZÁBRECKÁ získala STRIEBORNÉ PÁSMO

Žiačku pripravil p. uč. O. Nehila

foto priateľské stretnutie  s BuranoWski 

 

Na stránke máme 30 návštevníkov