V utorok 16. apríla 2019 sa v Spišskej Novej Vsi

konal 4. ročník  súťažnej prehliadky dychových nástrojov.

Hrou na zobcových flautách sa prezentovali

žiačky Nikola DZURÍKOVÁ a Paula ONDRIOVÁ

z triedy p. uč. M. Semanovej.

Obe sa umiestnili v  BRONZOVOM PÁSME.

Klavírna spolupráca p. uč. J. Blaščáková.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!wink

foto v galérii

Na stránke máme 43 návštevníkov