11. apríla 2019 sa konalo okresné kolo

súťaže v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA 2019. 

Naša ZUŠ mala zastúpenie:

I. kategória Daniela Salanciová

II. kategória Peter Lazorík

III. kategória Karin Juščáková 

v III. kategórii Karin JUŠČÁKOVÁ získala             2. miesto

Žiakov pripravili p. riad. L. Nehilová a p. uč. O. Nehila.

 

Akordeónový sprievod Michal Germuška.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !smile

foto v galérii

Na stránke máme 32 návštevníkov