Školské kolo Slávik Slovenska 2019

sa v našej ZUŠ konalo v stredu 03. 04.

Zúčastnilo sa ho 14 žiakov vo všetkých troch kategóriách

za výborného akordeónového sprievodu p. uč. Petra Sabola.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do okresného kola.

Srdečne blahoželáme!

foto v galérii

Na stránke máme 45 návštevníkov