ŠIKOVNÝ VÝTVARNÍK 2019

výtvarné práce školskej súťaže sme vyhodnotili v stredu 20. 03. 2019.

Téma znela: Cesta okolo sveta

úlohou žiakov bolo rôznorodými výtvarnými technikami stvárniť zaujímavé svetové dominanty napr. Šikmá veža v Pise, Taj Mahal, Socha Slobody, most Golden Gate Bridge a pod.

Do súťaže pod vedením p. uč. V. Fuchsovej sa zapojilo 15 žiakov, ktorí bolo odmenení diplomami a vecnými cenami.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

foto v galérii

Na stránke máme 56 návštevníkov