V pondelok 18. 03. 2019 sa v našej škole uskutočnil 11. ročník školskej súťaže ŠIKOVNÝ HUDOBNÍK.

Na návrh triednych učiteľov sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov našej ZUŠ.

Novinkou bolo zapojenie našich prvákov do súťaže.

Výkony žiakov boli pekné, ocenení boli diplomami a vecnými cenami.

Poďakovanie patrí učiteľom za prípravu žiakov.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

foto v galérii

Na stránke máme 50 návštevníkov