P. uč. L. Čechová zo zdravotných dôvodov

 TANEC 

NEVYUČUJE

do konca februára 2019.

 

 

Žiaci tanečného odboru budú mať 1-mesačnú úľavu na školnom z dôvodu dlhodobej PN učiteľky.

 

Polročné výpisy známok si žiaci môžu vyzdvihnúť u riaditeľky školy.

Na stránke máme 88 návštevníkov