11. júna 2018 sme k nám na návštevu pozvali kamarátov z MŠ a ZŠ v Širokom. Okrem predvedenia úsmevne spracovanej rozprávky o Perníkovej chalúpke žiakov literárno-dramatického odboru a farebných kulís výtvarného odboru, si naši kamaráti vypočuli spev, hru na zobcovej flaute, klavíri, husliach, gitare a akordeóne.

Náučným a veselým slovom nás sprevádzala p. uč. Petra Körtvélyessyová.

 

Atmosféra tohto stretnutia bola veselá, náučná, srdečná a tešíme sa opäť nabudúcecool

foto V. Fedorčáková                                                                                                                         

foto v galérii

Na stránke máme 64 návštevníkov