Triedne koncerty pre rodičov sa spravidla konajú v našej ZUŠ v mesiacoch máj a jún.

Žiaci sa predstavia skladbou z repertoáru, ktorú nacvičili v druhom šk. polroku.

Učitelia postupne pridávajú svoje foto zo žiakmi..

foto v galérii

Na stránke máme 67 návštevníkov