12. 06. 2018 vo veľkej sále OcÚ v Širokom sa konal záverečný LETNÝ KONCERT našej ZUŠ, v ktorom vystúpili žiaci zo všetkých odborov. V závere koncertu sme symbolicky ocenili žiakov, ktorí sa počas šk. roka zúčastnili okresných a vyšších súťaží a reprezentovali tak našu ZUŠ a obec Široké.

Čochvíľa je tu záver šk. roka 2017/2018, ktorý bol bohatý na udalosti... Mikulášske predstavenie, koncerty, školské, regionálne,  okresné a krajské súťaže jednotlivcov, ale aj kolektívov. Neopomeniem ani samotný vyučovací proces, ktorý je v priebehu šk. roka pre žiakov najdôležitejší. Opäť získali ďalšie zručnosti a vedomosti, ktoré ich posunuli vpred.

Žiakom a rodičom prajeme prežitie krásneho slnečného leta s množstvom pekných zážitkovcool  

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy a kolektív učiteľov ZUŠ

foto v galérii

Na stránke máme 50 návštevníkov